Jurnalism si Stiintele Comunicarii

Echipa Licenta de Zece realizeaza lucrari de licenta, masterat, doctorat la comanda. Comanda o lucrare din domeniul jurnalismului si stiinte ale comunicarii. Iata cateva exemple de teme de lucrari de licenta in jurnalism si stiintele comuncarii:

1 Noi tentințe în evoluția sectorului asigurărilor de viață în contextul pandemiei de coronavirus
(COVID-19). Evidențe empirice pe cazul statelor din Uniunea Europeană (sau pe alte grupuri de
state alese de student pe baza discuției cu profesorul)
2 Noi tentințe în evoluția sectorului asigurărilor generale în contextul pandemiei de coronavirus
(COVID-19). Evidențe empirice pe cazul statelor din Uniunea Europeană (sau pe alte grupuri de
state alese de student pe baza discuției cu profesorul)
3 Noi tentințe în asigurări în contextul pandemiei de coronavirus (COVID-19). Evidențe empirice pe
cazul statelor din Uniunea Europeană (sau pe alte grupuri de state alese de student pe baza
discuției cu profesorul)
4 Mutații recente în politica de dividend a companiilor listate din SUA în contextul pandemiei de
coronavirus (COVID-19)
5 Mutații recente în politica de dividend a companiilor listate din … în contextul pandemiei de
coronavirus (COVID-19)
6 Mutații recente în politica de finanțare a companiilor listate din … în contextul pandemiei de
coronavirus (COVID-19)
7 Impactul factorilor instituționali asupra dezvoltării pieței asigurărilor de viață din Uniunea
Europeană
8 Impactul factorilor instituționali asupra dezvoltării pieței asigurărilor generale din Uniunea
Europeană
9 Impactul factorilor instituționali asupra dezvoltării pieței asigurărilor de viață din țările OECD
10 Influenţa factorilor socio-culturali asupra dezvoltării pieţei asigurărilor generale. Analiză în
context european/internaţional/ţărilor în tranziţie din Europa Centrală şi de Est
11 Factori determinanţi ai structurii financiare. Evidenţe empirice pe cazul companiilor din ţările
Uniunii Europene
12 Determinanţii structurii financiare a companiilor listate la Bursa de Valori București
13 Evaluarea proiectelor de investiţii. Indicatori de apreciere şi particularităţi pe cazul companiilor
româneşti
14 Provocări ale evaluării şi selecţiei proiectelor de investiţii în contextul pandemiei de coronavirus
(COVID-19). Studiu de caz ….
15 Analiza factorilor determinanţi ai performanţei companiilor listate pe piața de capital din …
16 Supraviețuirea companiilor listate pe piața de capital din … în contextul pandemiei de
coronavirus (COVID-19)
17 Indicatori financiari de analiză a rentabilităţii şi riscului unei companii – avantaje şi limite. Studiu
de caz ……
18 Studiu privind costul capitalului la nivel microeconomic în contextul teoriilor de agent și de
semnal
19 Analiza deciziei de finanţare la nivel microeconomic în contextul teoriei de agent şi de semnal
20 Analiza deciziei de investiţii şi de finanţare din perspectiva integrării acestora în strategia firmei
21 Factori determinanţi ai politicii de dividend. Analiza în context internaţional
22 Factori determinanţi ai politicii de dividend pe cazul companiilor listate la BVB
23 Factori determinanți ai politicii de îndatorare a companiilor listate din sistemul financiar islamic
24 Eficienţa pieţei financiare din … – realităţi şi tendinţe
25 Aplicabilitatea CAPM în gestiunea de portofoliu pe piaţa financiară din România
26 Coerenţe şi corelaţii între analiza tehnică şi analiza fundamentală a acţiunilor
27 Analiza în context internațional a factorilor determinanţi ai dezvoltarii asigurărilor de viaţă
28 Analiza în context internațional a factorilor determinanţi ai dezvoltării asigurărilor generale
29 Influenţa factorilor socio-culturali asupra dezvoltării pieţei asigurărilor de viaţă. Analiză în context
european/internaţional/ţărilor în tranziţie din Europa Centrală şi de Est
30 Influenţa factorilor socio-culturali asupra dezvoltării pieţei fondurilor mutuale. Analiză în context
european/internaţional/ţărilor în tranziţie din Europa Centrală şi de Est
31 Asigurarea autovehiculelor (casco / RCA / ambele tipuri de asigurări) în România: necesitate,
cadru legislativ, evoluţie, factori determinanţi
32 Factori determinanţi ai dezvoltării asigurărilor de autovehicule (casco / RCA / ambele tipuri de
asigurări) în context internaţional
33 Managementul financiar al societăţilor de asigurare din…
34 Asigurarea obligatorie a locuinţelor în România – necesitate, reglementare, posibilităţi de
îmbunătăţire a PAD
35 Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei asigurărilor autocasco din România
36 Factori determinanţi ai dezvoltării pieţei asigurărilor RCA din România
37 Adaptarea metodelor clasice de gestiune a portofoliului de valori mobiliare în contextul
pandemiei de coronavirus (COVID-19)