Educatie fizica si sport

Echipa Licenta de Zece realizeaza lucrari de licenta, masterat, doctorat la comanda. Comanda o lucrare din domeniul educatiei fizice si sportului. Iata cateva exemple de teme de lucrari de licenta educatie fizica si sport:

TEMATICA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ SPECIALIZAREA EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

ATLETISM

1. Studiu privind evoluţia recordurilor mondiale şi europene la probele de alergări, sărituri şi aruncări,
desfăşurate în aer liber (bărbaţi, femei).
2. Studiu privind evoluţia recordurilor mondiale şi europene la probele de alergări, sărituri şi aruncări,
desfăşurate în aer liber (juniori, junioare).
3. Studiu privind evoluţia recordurilor mondiale şi europene la probele de alergări, sărituri şi aruncări,
desfăşurate pe teren acoperit (bărbaţi, femei).
4. Studiu privind evoluţia recordurilor mondiale şi europene la probele de alergări, sărituri şi aruncări,
desfăşurate pe teren acoperit (juniori, junioare).
5. Studiu privind evoluţia recordurilor naţionale la probele de alergări, sărituri şi aruncări, desfăşurate în
aer liber (bărbaţi, femei).
6. Studiu privind evoluţia recordurilor naţionale la probele de alergări, sărituri şi aruncări, desfăşurate în
aer liber (juniori, junioare).
7. Studiu privind evoluţia recordurilor naţionale la probele de alergări, sărituri şi aruncări, desfăşurate pe
teren acoperit (bărbaţi, femei).
8. Studiu privind evoluţia recordurilor naţionale la probele de alergări, sărituri şi aruncări, desfăşurate pe
teren acoperit (juniori, junioare).
9. Date statistice privind ultimele 10 ediţii ale Jocurilor Olimpice.
10. Variaţia vitezei de deplasare în probele de viteză.
11. Variaţia vitezei de deplasare în probele de viteză desfăşurate pe teren acoperit.
12. Variaţia vitezei de deplasare în probele de alergare de garduri.
13. Variaţia vitezei de deplasare în probele de alergare de garduri desfăşurate pe teren acoperit.
14. Dinamica alergării în probele de semifond, fond desfăşurate în aer liber.
15. Dinamica alergării în probele de semifond, fond, desfăşurate pe teren acoperit.
16. Studiu privind elanul şi ritmarea paşilor premergători bătăii la săritura în lungime, la atleţi de diferite
categorii şi niveluri (începători, avansaţi şi performanţă).
18. Studiu privind elanul şi ritmarea paşilor premergători bătăii la săritura în înălţime, la atleţi de diferite
categorii şi niveluri (începători, avansaţi şi performanţă).
19. Evaluarea capacităţii de viteză la elevii din ciclul gimnazial, la clasele cu program de atletism sau
CSS.
20. Evaluarea capacităţii de rezistenţă la elevii din ciclul gimnazial, la clasele cu program de atletism
sau CSS.
21. Evaluarea capacităţii de forţă la elevii din ciclul gimnazial, la clasele cu program de atletism sau
CSS.
22. Experimentarea unor exerciţii pentru dezvoltarea vitezei de deplasare la elevii din ciclul gimnazial,
la clasele cu program de atletism sau la grupele de începători şi avansaţi din CSS.
23. Experimentarea unor exerciţii pentru dezvoltarea rezistenţei la elevii din ciclul gimnazial, la clasele
cu program de atletism sau la grupele de începători şi avansaţi din CSS.
24. Experimentarea unor exerciţii pentru dezvoltarea forţei la elevii din ciclul gimnazial, la clasele cu
program de atletism sau la grupele de începători şi avansaţi din CSS.
25. Formarea deprinderilor tehnice elementare la aruncarea de tip azvârlire prin exerciţii din şcoala
aruncării, la elevii claselor V-VI, la clasele cu program de atletism sau la grupele de începători din
CSS.
26. Dezvoltarea vitezei prin mijloace specifice atletismului în lecţia de educaţie fizică din învăţământul
gimnazial, la clasele cu program de atletism sau la CSS.
27. Dezvoltarea rezistenţei prin mijloace specifice atletismului în lecţia de educaţie fizică din
învăţământul gimnazial, la clasele cu program de atletism sau la CSS.
28. Dezvoltarea forţei prin mijloace specifice atletismului în lecţia de educaţie fizică din învăţământul
gimnazial, la clasele cu program de atletism sau la CSS.
29. Aspecte privind dezvoltarea calităţilor motrice specifice în etapele pregătitoare de toamnă-iarnă la
alergătorii de viteză şi garduri.
30. Aspecte privind dezvoltarea calităţilor motrice specifice în etapele pregătitoare de toamnă-iarnă la
alergătorii de semifond, fond.
31. Aspecte privind dezvoltarea calităţilor motrice specifice în etapele pregătitoare de toamnă-iarnă la
sărituri.

BASCHET

1. Studiu cu privire la criteriile de selecţie la baschet
2. Studiu cu privire la sistemele de atac în jocul de baschet
3. Studiu cu privire la sistemele de apărare în jocul de baschet
4. Studiu cu privire la evoluţia jocului de baschet pe plan internaţional
5. Studiu cu privire la evoluţia jocului de baschet pe plan naţional
6. Studiu cu privire la caracteristicile şi tendinţele actuale ale jocului de baschet modern
7. Studiu cu privire la contribuţia jocului de baschet privind dezvoltarea calităţilor motrice ( viteza,
coordonare, forţă, rezistenţă)
8. Studiu cu privire la optimizarea modelului capacităţii motrice a elevilor din ciclul gimnazial
9. Studiu cu privire la potenţialul bio-motric al jucătorilor de baschet juniori III
10. Studiu cu privire la folosirea exerciţiilor sub formă de joc şi întrecere în învăţarea jocului de baschet
– începători
11. Studiu cu privire la metodologia dezvoltării calităţii motrice viteza, îndemânarea, forţa, rezistenţa cu
mijloace specifice la jucătorii de baschet juniori III
12. Corelaţia dintre dezvoltarea calităţilor motrice şi învăţarea tehnicii la echipele de minibaschet,
juniori III
13. Studiu cu privire la conţinutul pregătirii fizice în antrenamentul echipelor de minibaschet, juniori III
II, I
14. Studiul conţinutului tehnico – tactic individual şi colectiv al jocului de apărare la juniori III, II, I
15. Modelarea conţinutului instruirii şi eficienţa acestuia la echipele de minibaschet
16. Studiu comparativ al potenţialului somatic şi motric al elevilor din ciclul gimnazial
17. Studiu privind eficienta folosirii unor grupe de exerciţii din jocul de baschet, specifice dezvoltării
capacităţilor coordinative în lecţia de educaţie fizică – ciclul gimnazial

FOTBAL

1. Managementul competiţiilor sportive de fotbal – organizarea competiţiilor fotbalistice
2. Studiu privind corelarea factorilor antrenamentului şi a celor complementari implicaţi în formarea
jucătorului de performanţă – juniori – 16 -18 ani
3. Studiu privind rolul şi importanţa factorilor antrenamentului cu referire la factorul fizic şi tehnicfotbal.
4. Studiu privind folosirea eficientă a unor procedee tehnice de bază in jocul de fotbal la nivelul unei
echipe de fotbal – liga aii-a.
5. Studiu privind importanţa factorului fizic in instruirea juniorilor la fotbal.
6. Studiul privind ponderea acţiunilor tactice individuale în atac şi apărare ale jucătorilor specializaţi pe
postul de mijlocaş
7. Studiu privind sistemul de joc in zonele de finalizare la echipele divizionare de fotbal.
8. Specificul instruirii ndividualizate a jucătorilor de fotbal – studiu de caz asupra fundaşului la marcaj
9. Studiu privind optimizarea procesului de pregătire a unei echipe de liga a ii-a
10. Prgătirea tehnico-tactică a fundaşior laterali la nivelul unei echipei de fotbal liga –iv-a
11. Studiu privind importanţa selecţiei şi metodologiei instruirii portarului de fotbal.
12. Studiu privind conţinutul selecţiei pentru jocul de fotbal cu referire la factorii antrenamentului la
copii de 10-12 ani.
13. Studiu privind ponderea şi eficienţa loviturilor libere directe din zona de finalizare la nivelul unei
echipe de juniori II ( 16-17 ani) –
14. Managementul competiţiilor de fotbal
15. Studiu privind învăţarea şi consolidarea tehnicii jocului de fotbal la nivelul juniorilor – 12-14 ani –
16. Managementul structurilor fotbalistice
17. Aspecte metodice specifice pregătirii juniorilor I în vederea promovării în loturile de seniori/
performanţă
18. Studiu privind dinamica jocului de fotbal prin folosirea eficientă a tehnicii, cu referire la circulaţia
mingii şi a jucătorilor
19. Modelarea pregătirii tactice în antrenamentul de fotbal – modele operaţionale.
20. Profilul tehnico-tactic şi psihologic al jucătorului de fotbal specializat pe postul de portar
21.Studiu privind criteriile de bază în selecţia copiilor de 10-12 ani pentru jocul de fotbal
22. Pregătirea tehnico-tactică a fundaşilor laterali ai echipei de fotbal – LIGA I-a
23. Studiu privind importanţa factorului fizic în instruirea juniorilor la fotbal
24. Studiu privind învăţarea, consolidarea şi perfecţionarea tehnicii în fotbal la nivelul juniorilor din
cadrul şcolilor private de fotbal
25. Studiu privind utilizarea jocurilor motrice în vederea creşterii atractivităţii lecţiei de antrenament la
juniorii fotbalişti
26. Studiu privind densitatea şi rolul acţiunilor tactice individuale în atac ale jucătorilor specializaţi pe
postul de mijlocaşi la fotbal
27. Metode şi mijloace de îmbunătăţire a dinamicii jocului privind circulaţia mingii şi a jucătorilor
28. Studiu privind folosirea eficientă a unor acţiuni tactice individuale şi colective în jocul de fotbal la
nivelul unei echipe de fotbal – Liga I-a.
29. Studiu privind sistemul de joc în zona de finalizare la echipele de Liga a II-a
30. Jocul fundaşului central de marcaj şi mijloace moderne pentru modelarea antrenamentului la juniori
16 – 18 ani

GIMNASTICĂ

1.Contribuţii privind pregătirea construcţiilor în proba de perechi, trio, grup la nivelul juniorilor III
2.Contribuţii privind optimizarea pregătirii tehnice iniţiale în gimnastica aerobică de performanţă la
nivel de începători.
3.Contribuţii privind optimizarea pregătirii fizice iniţiale în gimnastica aerobică de performanţă la nivel
de începători.
4.Contribuţii privind pregătirea artistică în gimnastica aerobică de performanţă la nivelul juniorilor III.
5.Contribuţii privind dezvoltarea orientării spaţio-temporale la elevii din ciclul primar.
6.Contribuţii privind dezvoltarea orientării spaţio-temporale la elevii din ciclul gimnazial.
7.Contribuţii privind dezvoltarea mobilităţii la nivelul studentelor prin mijloacele gimnasticii aerobice
de întreţinere.
8.Contribuţii privind dezvoltarea capacităţii de echilibru la elevii din ciclul primar.
9.Contribuţii privind dezvoltarea orientării spaţio-temporale la elevii din ciclul gimnazial.
10. Aspecte privind dinamica efortului în lecţia de antrenament la gimnastele începătoare.
11. Contribuţii privind unele efecte ale predării complexelor de dezvoltare fizică generală din lecţiile de
educaţie fizică din ciclul gimnazial folosind acompaniamentul muzical.
12. Contribuţii privind dezvoltarea mobilităţii articulare şi a elasticităţii musculare la gimnaştii
începători.
13. Contribuţii privind relaţia dintre viteză şi nivelul performanţei în gimnastica aerobică de performanţă
14. Contribuţii privind relaţia dintre forţă şi nivelul performanţei în gimnastica aerobică de performanţă
15. Contribuţii privind relaţia dintre rezistenţă şi nivelul performanţei în gimnastica aerobică de
performanţă
16. Contribuţii privind relaţia dintre mobilitate şi nivelul performanţei în gimnastica aerobică de
performanţă
17. Contribuţii privind relaţia dintre capacitatea coordinativă şi nivelul performanţei în gimnastica
aerobică de performanţă

HANDBAL

1.Studiu privind mijloacele şi metodele aplicate în instruirea fazelor I şi a II-a, la o echipă de handbal.
2.Implicaţiile pregătirii psihologice în antrenamentul de handbal.
3.Studiul privind pregătirea individualizată în jocul de handbal.
4.Dezvoltarea calităţilor motrice prin mijloace şi metode specifice jocului de handbal.
5.Studiul privind învăţarea jocului de handbal prin jocuri dinamice şi pregătitoare.
6.Studiu experimental privind eficienta aruncării la poarta de pe postul de…..
7.Studiul privind eficienţa sistemului de atac 4+2, la o echipă de handbal …
8.Studiul combinaţiilor tactice utilizate în sistemul de atac 5+1 al echipei naţionale de handbal feminin.
9.Studiul privind metodele utilizate în pregătirea tehnică a jucătorilor handbalişti.
10. Optimizarea modelului de pregătire si concurs a jucătorului/jucătoarei de handbal specializat/ă pe
postul de …..
11. Model de pregătire fizica generala si specifica in jocul de handbal la nivel de ….
12. Studiu privind dezvoltarea calităţilor motrice in cadrul antrenamentului de handbal, la juniorii/seniori
13. Modelarea conţinutului antrenamentului sportiv in perioada pregătitoare la handbalistele junioare

VOLEI

1. Strategia selecţiei la nivelul copiilor şi juniorilor
2. Studiu privind iniţierea în jocul de volei cu efectiv redus la copiii de 10-12 ani
3. Studiu asupra învăţării voleiului sub formă de joc, la începători
4. Periodizarea antrenamentului şi forma sportivă în jocul de volei de performanţă.
5. Caracteristicile efortului în jocul de volei de performanţă şi refacera sportivilor în perioada
competiţională
6. Modelarea funcţională a activităţilor motrice specifice apărării din jocul de volei.
7. Modelarea funcţională a activităţilor motrice specifice atacului din jocul de volei.
8. Fundamente conceptuale ale eficienţei acţiunilor motrice în performanţa sportivă din volei.
9. Acţiunea de joc – componentă tehnico-tactică a eficienţei specifice în jocul de volei.
10. Optimizarea în jocul de volei.
11. Programarea şi planificarea antrenamentului in jocul de volei.
12. Studiu asupra tacticii individuale specifice în jocul de volei.
13. Studiu asupra tacticii colective specifice în jocul de volei.
14. Acţiunile tehnico-tactice specifice atacului şi metodica învăţării acestora.
15. Acţiunile tehnico-tactice specifice apărării şi metodica învăţării acestora.
16. Studiu privind determinarea eficienţei acţiunilor de joc, la nivel de speranţe (13-14 ani).

TENIS

1. Studiul privind metodologia învăţării tehnicii şi tacticii serviciului în jocul de simplu la nivelul
copiilor
2. Studiul privind metodologia învăţării tehnicii şi tacticii returului de serviciu în jocul de simplu la
nivelul copiilor
3. Studiul privind metodologia învăţării tehnicii şi tacticii loviturii de dreapta în jocul de simplu la
nivelul copiilor
4. Studiul privind metodologia învăţării tehnicii şi tacticii loviturii de stânga în jocul de simplu la nivelul
copiilor
5. Studiul privind metodologia învăţării tehnicii şi tacticii loviturilor de atac din schimbul pregătitor în
jocul de simplu la nivelul copiilor
6. Studiul privind metodologia învăţării tehnicii şi tacticii voleului în jocul de simplu la nivelul copiilor
7. Studiul privind metodologia învăţării tehnicii şi tacticii smeciului în jocul de simplu la nivelul
copiilor
8. Studiul privind metodologia învăţării tehnicii şi tacticii loviturilor decisive în jocul de simplu la
nivelul copiilor
9. Studiul privind metodologia învăţării tehnicii şi tacticii passing-shotului în jocul de simplu la nivelul
copiilor
10. Studiul privind metodologia învăţării tehnicii şi tacticii lobului în jocul de simplu la nivelul copiilor
11. Studiul privind metodologia învăţării tehnicii şi tacticii loviturilor speciale în jocul de simplu la
nivelul copiilor
12. Consideraţii teoretice privind pregătirea fizică generală la copii
13. Consideraţii teoretice privind pregătirea fizică specifică copii
14. Consideraţii teoretice privind pregătirea psihică la copii
15. Aspecte privind pregătirea teoretică la copii
16. Consideraţii teoretice privind selecţia primară în tenis
17. Aspecte privind refacerea în şi după antrenament la copii
18. Aspecte privind refacerea în şi după meci la copii
19. Aspecte privind conţinutul antrenamentului în etapa pregătitoare la nivelul copiilor
20. Aspecte privind conţinutul antrenamentului în etapa precompetiţională la nivelul copiilor
21. Aspecte privind conţinutul antrenamentului în etapa competiţională
la nivelul copiilor
22. Studiu privind conţinutul jocului de simplu pe diferite suprafeţe la nivelul copiilor
23. Studiu privind conţinutul jocului de dublu pe diferite suprafeţe la nivelul copiilor
24. Aspecte privind metodologia învăţării jocului de simplu la nivelul copiilor
25. Aspecte privind metodologia învăţării jocului de dublu la nivelul copiilor
25. Studiu privind dezvoltarea calităţilor motrice de bază la nivelul copiilor
26. Studiu privind dezvoltarea calităţilor motrice specifice la nivelul copiilor

TEMATICA LUCRĂRILOR DE LICENŢĂ
SPECIALIZAREA KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

1. Studiu privind kinetoterapia aplicată în piciorul strâmb congenital talus valgus.
2. Studiu privind eficienţa kinetoterapiei în recuperarea scoliozei la copiii cu vârsta cuprinsă între 6-12
ani.
3. Studiu privind recuperarea prin kinetoterapie a piciorului strâmb congenital varus eqvin.
4. Studiu privind eficienţa kinetoterapiei în recuperarea luxaţiei congenitale de şold la copiii cu vârsta
cuprinsă între 3 luni-3 ani.
5. Studiu privind rolul kinetoterapiei în recuperarea deviaţiilor de statică vertebrală în plan frontal.
6. Studiu privind rolul kinetoterapiei în recuperarea cifozei lombare la copii cu rahitism carenţial.
7. Studiu privind kinetoterapia aplicată copiiilor cu sindrom Down cu vârsta cuprinsă între 1 lună-3
ani.
8. Studiu privind creşterea speranţei de viaţă a copiilor cu distrofie musculară progresivă Dúschenne
prin aplicarea precoce a kinetoterapiei.
9. Studiu privind eficienţa kinetoterapiei în recuperarea atitudinei corporale deficiente cifotice la copii.
10. Studiu privind eficienţa kinetoterapiei în recuperarea atitudinei corporale deficiente lordotice la
copii.
11. Studiu privind creşterea speranţei de viaţă a copiilor cu mucoviscidoză prin aplicarea precoce a
kinetoterapiei.
12. Studiu privind creşterea speranţei de viaţă a copiilor cu astm bronşic prin aplicarea precoce a
kinetoterapiei.

1. Recuperarea medicală prin kinetoterapie în afectiunile reumatismale degenerative ale coloanei
vertebrale
2. Recuperarea medicală prin kinetoterapie în afectiunile reumatismale inflamatorii ale coloanei
vertebrale
3. Recuperarea medicală prin kinetoterapie în afectiunile reumatismale şi inflamatorii ale articulaţiei
scapulo- humerale
4. Studiu privind tratamentul kinetic profilactic, terapeutic şi de recuperare în afecţiunile reumatismale
inflamatorii şi degenerative ale articulaţiei genunchiului
5. Studiu privind corectarea tulburărilor de statică vertebrală prin kinetoterapie
6. Particularităţi ale kinetoterapiei respiratorii în diferite afecţiuni respiratorii
7. Aplicaţii ale kinetoterapiei respiratorii în sarcină şi lăuzie
8. Eficienţa kinetoterapiei după o naştere normală cu epiziotomie
9. Studiu privind eficienţa exerciţiilor cu mingea Bobath în sarcină
10. Aplicaţii ale kinetoterapiei la pacienţii cu hipertensiune arterială
11. Consideraţii asupra metodelor de educaţie pentru naşterea naturală
12. Particularităţi ale kinetoterapiei în trimestrul I de sarcină
13. Particularităţi ale kinetoterapiei în trimestrul al II-lea de sarcină
14. Particularităţi ale kinetoterapiei în trimestrul al III -lea de sarcină
15. Posibilităţi şi limite în recuperarea prin mijloace kinetoterapeutice a incontinenţei urinare
16. Aplicarea programelor kinetice specifice in scopul profilaxiei primare si secundare a osteoporozei
17. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul obezităţii
18. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul diabetului zaharat de tip I
19. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul diabetului zaharat de tip II necomplicat
20. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul bolilor hipofizei
21. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul hipo şi hipertiroidiilor
22. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul disfuncţiilor glandei corticosuprarenale
23. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul cifoscoliozelor adultului
24. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul astmului bronşic la copil
25. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul astmului bronşic al adultului
26. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul tuberculozei pulmonare
27. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul bronşitei cronice
28. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul emfizemului pulmonar
29. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul bolilor care evoluează cu disfuncţie
ventilatorie obstructivă
30. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul bolilor care evoluează cu disfuncţie
ventilatorie restrictivă
31. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul bolilor care evoluează cu disfuncţie
ventilatorie mixtă
32. Studiu privind modalităţile de recuperare kinetică în tratamentul suferinţelor cu determinare multiplă
cardio-respiratorie

1. Particularitati ale programului kinetic in insuficienta cardiaca
2. Studiu asupra programului complex de recuperare al pacientilor postangioplastie transluminala
percutana cu implantare de stent
3. Studiu asupra programului complex de recuperare al pacientilor post bypass aorto-coronarian
4. Noutati in recuperarea arteriopatiilor periferice
5. Noutati in recuperarea afectiunilor venoase
6. Noutati referitoare la nasterea sub apa
7. Studiu asupra anesteziei epidurale la nastere
8. Particularitati ale programului kinetic in sarcina
9. Particularitati ale programului kinetic postpartum
10. Actualitati in meloterapie si terapia prin arta
11. Particularitati ale programului complex de recuperare medicala a sindromului dureros lombosacrat la
sportivii de performanta.
12. Noutati in programul complex recuperator al osteoporozei.

1. Studiu privind particularităţile programului kinetic în osteoporoză
2. Studiu privind rolul Stimulării Electrice Funcţionale în recuperarea pacienţilor cu Scleroză Multiplă
3. Studiu privind rolul Stimulării Electrice Funcţionale în recuperarea pacienţilor cu sechele post AVC
4. Particularităţile programului kinetic la pacientul vârstnic cu artroplastie recentă de şold (primele 3
luni postoperator)
5. Particularităţile programului kinetic la pacientul vârstnic cu artroplastie recentă de genunchi (primele
3 luni postoperator)
6. Particularităţile programului kinetic de recuperare a pacienţilor vârstnici cu Insuficienţa Respiratorie
Obstructivă.
7. Particularităţile programului kinetic de recuperare a pacienţilor vârstnici cu Insuficienţa Respiratorie
Restrictivă.
8. Rolul sportului adaptat ca mijloc de reeducare funcţională la copiii cu Sindrom Down.
9. Eficienţa drenajului limfatic terapeutic în mastectomii.
10. Importanţa metodelor de reeducare neuromotorie în cadrul programelor de recuperare a persoanelor
cu hemiplegie.
11. Metodologia de evaluare a pacienţilor cu traumatisme vertebro-medulare.
12. Aspecte privind recuperarea kinetică a paraplegiei post-traumatice.
13. Eficienţa programelor de reeducareneuromotorie la copii cu paraliziecerebrală.
14. Influenţa activităţilor sportive adaptate în dezvoltarea neuromotorie a copiilor cu dizabilităţi
intelectuale.
15. Eficienţa tehnicilor de facilitare neuromusculară în recuperarea afecţiunilor neurologice.
16. Optimizarea recuperării funcţionale a pacienţilor cu hernie de disc lombară.
17. Studiu privind modalităţile de evaluare şi recuperare a pacienţilor cu spondilită anchilozantă.
18. Actualităţi privind îmbunătăţirea programelor kinetice aplicate pacienţilor cu scolioză.
19. Importanţa terapiei ocupaţionale la pacienţii cu afecţiuni neurologice în vederea reintegrării socioprofesionale.

1. Explorarea paraclinică în bolile reumatismale
2. Examenul clinic al aparatului locomotor
3. Particularităţi ale anamnezei în bolile respiratorii
4. Sindroame neurologice majore
5. Explorarări complementare în bolile respiratorii
6. Particularităţi ale anamnezei în bolile aparatului cardiovascular
7. Semiologia tulburărilor de ritm şi de conducere
8. Explorări complementare în bolile articulare.
9. Semiologia afecţiunilor musculare şi ale aparatului locomotor
10. Principalele sindroame în patologia reumatismală şi musculară
11. Energetica efortului anaerob
12. Rolul aminoacizilor esentiali in efortul de performanta
13. Importanta acidului lactic in efortul de mare performanta
14. Repartizarea enzimelor in organe si tesuturi
15. Investigarea lipidelor plasmatice
16. Semnificatia diagnostica a electolitilor plasmatici
17. Biochimismul proteinelor contractile
18. Rolul vitaminelor liposolubile in sporturile de iarna
19. Ratia alimentara in efortul sportiv
20. Dopajul in sport

TEME LICENȚĂ 2020/2021
Educație Fizică și Sportivă

Studiul privind evaluarea calitatii mortice forță la elevii din ciclul gimnazial (pentru
fiecare clasa in parte).

Studiu privind ponderea gimnasticii în lecția de educație fizica școlară la nivel gimnazial

Studiul literaturii de specialitate privind folosirea mijloacelor alternative din gimnastica
in educația fizică școlară

Studiu privind atitudinea parinților față de activitatea de educație fizică școlară (pe
diferite niveluri ded vârstă)

Studiul privind notarea la disciplina educație fizică

Studiu privind opinia specialiștilor privind curriculumul școalre (pe nivel de vârstă)

Studio privind folosirea obiectelor portative în lecția e educație fizică școlară (studiul
literaturii)

Studiul privind utilizarea elementelor acrobatice în lecția ded educație fizică școlară
(studiul literaturii)

Studiu constatativ privind evoluția indicilor de viteză (de deplasare, de execuție, de
reacție, de repetiție) în ciclul primar.

Studiu constatativ privind evoluția indicilor de rezistență în ciclul gimnazial.

Studiu constatativ privind impactul pandemiei de Sars-Cov2 asupra conținutului lecției de
educației fizică și sport.

Studiu constatativ privind impactul pandemiei de Sars-Cov2 asupra modului de
desfășurare a lecției de educație fizică și sport.

Studiu constatativ privind ponderea exercițiilor atletice în lecția de educație fizică și sport
în contextul generat de pandemia provocată de virusul Sars-Cov2.

Studiu comparativ privind evoluția indicilor calității motrice viteza în ciclul primar întrun an școlar înainte și în timpul pandemiei generate de Sars-Cov2.

Studiu comparativ privind evoluția indicilor calității motrice viteza în ciclu gimnazial
într-un an școlar înainte și în timpul pandemiei generate de Sars-Cov2.

Studiu comparativ privind evoluția indicilor calității motrice rezistența în ciclul gimnazial
într-un an școlar înainte și în timpul pandemiei generate de Sars-Cov2.

Studiu constatativ privind evaluarea capacității de viteză la elevii din ciclul gimnazial.

Studiu constatativ privind evaluarea calității motrice rezistența la elevii din ciclul
gimnazial.

Studiu privind creșterea atractivității lecției de educație fizică și sport în contextul
pandemiei.

Studiu privind educația fizică și sportul de la origini și până în prezent.

Studiu asupra influenței jocurilor de mișcare și a parcursurilor aplicative bazate pe
deprinderi motrice de bază asupra îmbunătățirii capacității motrice a elevilor din ciclul
primar/gimnazial.

Studiu constatativ privind aspectele teoretice referitoare la eficacitatea exercițiilor din
atletism pentru dezvoltarea vitezei.

Studiu privind eficientizarea metodicii de predare-învățare a exercițiilor de alergare,
săritură și aruncare.

Modelarea conținutului instruirii în lecția de educație fizică și sport în contextul
pandemiei generată de Sars-Cov2

Studiu constatativ privind particularităţile predării elementelor acrobatice din gimnastica
şcolară la ciclul gimnazial/ liceal (clasele a V-a – a VIII-a/ a IX- a – a XII -a) în baza
programelor școlare
Studiul literaturii de specialitate privind modalitățile de dezvoltare a supleții la elevii din
ciclul primar/ gimnazial/ liceal
Studiul literaturii de specialitate privind metodele de dezvoltare a calității motrice forța
la elevii din ciclul gimnazial/ liceal
Stretching-ul, metodă utilizată în lecţia de educaţie fizică a elevilor din ciclul gimnazial/
liceal în vederea creşterii indicilor de mobilitate
Studiu privind importanţa jocurilor de mișcare în dezvoltarea motricității elevilor din
învăţământul primar în baza consultării literaturii de specialitate
Studiu privind influențele cursurilor de ”Gimnastică” în formarea limbajului profesional
al studenților Facultății de Educație Fizică și Sport
Studiu privind influențele cursului de ”Teoria și practica gimnasticii ritmice” în
dezvoltarea potenţialului estetico-creativ al studenților Facultății de Educație Fizică și Sport
Importanţa diversificării complexelor de exerciţii de dezvoltare fizică generală în vederea
creşterii bagajului de deprinderi motrice
Studiu privind importanța, rolul și influența jocurile de mişcare asupra optimizării
echilibrului – componentă a îndemânării – la elevii din ciclul primar/ gimnazial/ liceal
Rolul profesorului de educaţie fizică/ lecției de educație fizică în formarea și dezvoltarea
personalităţii elevilor din ciclul gimnazial/ liceal
Studiu privind dinamica performanţelor gimnasticii româneşti la Jocurile Olimpice
Studiu comparativ privind dinamica performanțelor sportivilor atleți și gimnaști români la
Jocurile Olimpice
Studiu prind clasamentul pe medalii și discipline sportive înregistrate de delegațiile
României la Jocurile Olimpice

Modalitati de crestere a eficientei lectiei de educatie fizica.
Lectia de educatie fizica intre competente si destindere
Lectia de educatie fizica perceptie diferentiata baieti –fete
Lectia de educatie fizica perceptie diferentiata profesori-parinti
Lectia de educatie fizica perceptie diferentiata urban-rural
Performanta academica versus performanta motrica
Diferente somato-motrice intre elevii din mediul urban si rural.
Dezvoltarea diferentiata a vitezei intre elevii din mediul urban si cei din mediul rural
Dezvoltarea diferentiata a fortei intre elevii din mediul urban si cei din mediul rural
Dezvoltarea diferentiata a rezistentei intre elevii din mediul urban si cei din mediul rural
Dezvoltarea diferentiata a capacitatilor coordinative intre elevii din mediul urban si cei
din mediul rural
Jocurile motrice si socializarea
Preferintele elevilor in practicarea jocurilor sportive
Importanţa educatiei fizice în contextul ariilor curiculare
Studiu privind dotarea materială specifică orei de educaţie fizică

Sistematizarea testelor utilizate pentru determinarea senzației de echilibru și stabilirea
gradului de aplicabilitate în ora de educație fizică.
Studiu privind importanța camerei senzoriale în recuperarea copiilor cu deficiențe.
Sistematizarea tehnologiilor adaptative utilizate pentru recreere și petrecerea timpului
liber.
Studiu privind impactul activităților motrice formative asupra copiilor cu deficiențe, în
sistemul școlar din România.
Sistematizarea mijloacelor de prevenire a atitudinii cifotice ce pot fi utilizate în cadrul
orei de educație fizică.

Studiu constatativ vizând dezvoltarea elementelor psihomotricității prin jocuri de mișcare
la ciclul primar/gimnazial.
Studiu constatativprivind îmbunătățirea timpilor de reacție motrică în lecțiile de educație
fizică din învățământul primar/gimnazial.
Studiu constatativvizând dezvoltarea echilibrului static și dinamic în lecțiile de educație
fizică din gimnaziu.
Studiu constatativ privind dezvoltarea elementelor capacității coordinative prin
intermediul ștafetelor și parcursurilor aplicative în gimnaziu.
Studiu vizând eficientizarea procesului de învățare motrică a tehnicii unui joc sportiv din
programa școlară în gimnaziu.
Optimizarea procesului de selecție și de pregătire a reprezentativelor sportive școlare – pe
diferite ramuri de sport – în lecții de tip extracurricular.

Eficientizarea procesului de planificare și desfășurare a activităților sportive specifice
orelor de ansamblu sportiv/tip extracurricular.
Studiu constatativ privind dezvoltarea tipurilor de rezistență specifice clasei a VIII-a,
utilizând mijloacele specifice unui joc sportiv la alegere.
Studiu constatativ vizând eficiența complexelor de dezvoltare fizică cu obiecte, în
realizarea armoniei corporale la elevii ciclului primar/gimnazial.
Studiuconstatativ privind adaptarea și utilizarea antrenamentului pe intervale pentru
dezvoltarea rezistenței mixte și anaerob lactacide la elevii clasei a VIII-a.
Studiu vizând eficiența formelor de exersare în lecția de educație fizică – frontală, pe
grupe, pe perechi și individuală -, în funcție de tematica abordată.
Determinarea căilor de creștere a densității motrice în lecțiile de educație fizică cu teme
din jocuri sportive./Idem cu teme din aptitudini motrice.
Studiu constatativ vizând dezvoltarea detentei la elevii învățământului gimnazial prin
combinarea tipurilor de antrenament pliometric adecvat.
Studiu constatativvizând dezvoltarea forței explozive la elevii învățământului gimnazial
prin metoda balistică.
Studiu constatativ vizând dezvoltarea forței dinamice în regim de rezistență la ciclul
gimnazial prin lucrul în circuit.
Studiu constatativvizând dezvoltarea agilității prin intermediul structurilor diferitelor
jocuri sportive și a parcursurilor aplicative.
Studiu constatativ privind locul și rolul stretchingului dinamic în dezvoltarea flexibilității
în lecția de educație fizică din gimnaziu.
Studiu constatativ privind locul și rolul stretchingului static în dezvoltarea flexibilității în
lecția de educație fizică din gimnaziu.
Studiu constatativ vizând dezvoltarea aptitudinilor motrice condiționale la clasele V-VIII
prin ștafete și parcursuri aplicative.
Studiu constatativ vizând adaptarea antrenamentului în circuit pentru asimilarea tehnicii
unui joc sportiv prevăzut în programa școlară.
Analiza dinamicii efortului în lecția de educație fizică din gimnaziu, în funcție de
tipologia temelor planificate și determinarea nivelului de adaptare a organismului la efort.
Studiu de caz vizând eficiența programelor individuale de pregătire fizică în lecția de
educație fizică, ca variantă de eficientizare a capacității de efort pentru elevii aflați în situații
speciale.
Studiu constatativ vizând importanța metodei senzorio-motrice în dezvoltarea capacității
de apreciere a timpului și de reglare a vitezei de deplasare în gimnaziu.

Studiu cu privire la importanţa materialelor didactice/sportive ce pot fi utilizate pentru
învăţarea/consolidarea jocului de handbal în lecţia de educaţie fizică.
Studiu privind incidenţa traumatismelor musculo-articulare apărute în timpul
practicării handbalului pe parcursul lecţiei de educaţie fizică.
Studiu referitor la timpul alocat pentru practicarea jocului de handbal în lecţia de
educaţie fizică din ciclul gimnazial/liceal

Studiu referitor la gradul de diminuare al activităţilor fizice din şcoală datorită
pandemiei de Covid 19
Studiu privind corelaţia dintre timpul alocat pentru handbal şi nivelul de învăţare a
tehnicii de joc prevăzute în programa şcolară şi durata lecţiei de educaţie fizică
Studiu cu privire la impactul factorului psihologic în timpul practicării jocului de
handbal în şcoală
Studiu privind mijloacele utilizate pentru dezvoltarea sistemului muscular necesar în
practicarea handbalului şcolar

Studiu constatativ privind grupele musculare solicitate şi acţiunea lor în execuţia
procedeelor tehnice de aruncare (la alegere) la coş din conţinutul programei învăţământului
gimnazial.
Studiu constatativ privind grupele musculare solicitate şi acţiunea lor în execuţia
procedeelor tehnice de pasare (la alegere) din conţinutul programei învăţământului gimnazial.
Aspecte teoretico – metodice privind identificarea şi corectarea greşelilor de tehnică a
procedeelor tehnice fără minge prin mijloace specifice la elevii din învăţământul
primar/gimnazial/liceal.
Aspecte teoretico-metodice privind identificarea şi corectarea greşelilor de tehnică a
procedeelor tehnice cu minge prin mijloace specifice la elevii din învăţământul
primar/gimnazial/liceal.
Studiu privind identificarea metodelor, mijloacelor şi materialelor pentru iniţierea
elevilor preşcolari în procedeul tehnic aruncarea la coş de pe loc.
Repere teoretice şi metodice privind lucrul în circuit pentru pentru dezvoltarea forţei
prin mijloace specifice jocului de baschet la elevii din învățământul gimnazial/ liceal.
Consideraţii teoretice privind selecţia echipei reprezentative de baschet la învăţământul
gimnazial/liceal.
Strategii de dezvoltarea potenţialului creativ a elevilor din învăţământul
primar/gimmnazial/liceal prin mijloacele jocului de baschet.
Studiu privind identificarea mijloacelor specifice jocului de baschet pentru dezvoltarea
aptitudinilor psihomotrice la elevii învăţământului primar/ gimnazial.
Argumente teoretico-metodice privind utilizarea jocului de baschet 3×3 în lecţia de
educaţie fizică la învăţământul gimnazial/ liceal.
Korfball – disciplină sportivă alternativă în conţinutul programei şcolare la învăţământul
gimnazial.
Variante de practicare a jocului de baschet în şcoală la învăţământul gimnazial/liceal

Studiu privind evoluția dezvoltării calităților motrice la nivelul învățământului primar.
Studiu privind evoluția dezvoltării calităților motrice la nivelul învățământului gimnazial
Studiu privind evoluția dezvoltării calităților motrice la nivelul învățământului liceal
Studiu privind abordările teoretice privind strategiile didactice din lecția de educație
fizică

Studiu privind dezvoltarea de servicii sportive într-un club sportiv publica sau privat
Studiu teoretic privind metodele de management aplicabile in structurile sportive publice
sau private

Studiu comparativ privind analiza conținutului programei de educație fizică din Romania
în comparație cu programele din țările Europene.
Studiu privind promovarea instituției prin activitățile echipei reprezentative școlare.
Studiu privind lecția de educație fizică cu temă din jocul de volei în spații improvizate.
Studiu privind acceleratoarele de tehnică folosite în lecția de educație fizică cu temă din
jocul de volei.
Modalități inventive de predare a lecției de educație fizică cu temă din jocul de volei.
Studiu privind dotarea materială a școlilor pentru desfășurarea lecției de educație fizică în
mediul rural.
Studiu privind dotarea materială a școlilor pentru desfășurarea lecției de educație fizică în
mediul urban.
Studiu constatativ privind folosirea jocului de volei în tema lecției de educație fizică la
gimnaziu în orașul Galați.
Studiu constativ privind locul şi rolul jocului de volei în activităţile de educaţie fizică
şcolară.
Studiu prind caracteristicile specifice ale jocului de volei în raport cu baza materială a
școlilor.
Studiu privind metodica de predare a jocului de volei în gimnaziu.

Studiu privind aplicarea exerciților și jocurilor pregătitoare pentru învățarea jocului de
fotbal la ciclul primar/gimnazial.
Studiu privind influența mijloacelor specifice jocului de fotbal în dezvoltarea coordonării
la elevii de ciclul promar/gimnazial.
Studiu privind influența mijloacelor specifice jocului de fotbal în dezvoltarea echilibrului
la ciclul primar/gimnazial
Studiu privind aplicarea metodelor și mijloacelor de pregătire a componentei tehnice la
reprezentativa școlară ciclului gimnazial (clsa-VIII-a).
Studiu privind criterii de selecție și evaluare la echipa reprezentativă școlară-fotbal (cls
a_VIII-a).
Studiu privind criterii de selecție și evaluare la echipa reprezentativă școlară-fotbal (cls
a_IV-a).
Rolul jocurilor cu număr redus de jucători ce privesc îmbunătăţirea tehnicii individuale in
jocul de fotbal la clasa a-III-a.
Studiu privind pregătirea reprezentativei şcolare la ciclul gimnazial (cls a-VIII-a) prin
jocuri cu număr redus de jucători .
Studiu privind mijloacele folosite privind învățarea lovirii mingii cu latul la elevi din
clasa a-II-a.

Studiu privind metode și mijloace folosite privind învățarea lovirii mingii cu șiretul la
elevi din clasa a-IV-a.
Studiu privind metode și mijloace folosite în învățarea acțiunile individuale de finalizare
la reprezentativa școlară –fotbal (clasa a-IV-a).
Studiu privind metode și mijloace de pregătire a elementelo tehnico-tactice individuale în
apărare folosind acțiunile de 1×1 la reprezentativa școlară –fotbal (clasa a-IV-a).
Studiu privind metode și mijloace de pregătire a elementelor tehnico-tactice individuale
în atac folosind acțiunile de 1×1 la reprezentativa școlară –fotbal (clasa a-IV-a).
Studiu privind aplicarea exerciților și jocurilor folosite pentru învățarea driblingului în
jocul de fotbal la clasa a-IV-a.
Studiu privind mijloacele de îmbunătăţire a tehnicii colective în jocul de fotbal la ciclul
primar/gimnazial.
Considerații metodice privind dezvoltarea tehnicii individuale în jocul de fotbal la ciclul
primar/gimnazial.

Studiu privind rolul jocurilor sportive în realizarea orelor de educație fizică.
Studiu privind realizarea sarcinilor programei școlare prin mijloace specifice jocului de
fotbal la elevii din ciclul primar/gimnazial.
Analiza îmbunătățirii indicilor de viteză la elevii din ciclul primar/gimnazial.
Analiza dezvoltării calității motrice rezistența la elevii din ciclul gimnazial.
Analiza dezvoltării calității motrice forța la elevii din ciclul gimnazial.
Analiza dezvoltării calităților motrice la elevii din ciclului primar.
Rolul și importanța jocurilor de mișcare în lecția de educație fizică la elevii din ciclul
primar.
Rolul activităților de timp liber în dezvoltarea calităților motrice la elevii din ciclul
primar/gimnazial.
Analiza dezvoltării capacităților coordinative la elevii din ciclul primar/gimnazial.
Aspecte privind pregătirea reprezentativei școlare de fotbal la ciclul primar/gimnazial.

Invăţarea şi perfecţionarea KATA din..( diverse stiluri de arte marţiale).. la grupele de
copii şi juniori
Cercetare privind metodica predării judo-ului la diferite nivele de vârstă
Influenţa modificărilor de regulament asupra pegătirii tehnico tactice a sportivilor judoka
de….ani
Metodica învăţării tehnicilor de PICIOR ( ashi-waza) în judola grupele de copii, prin
folosirea mijloacelor standardizate
Dezvoltarea PSIHOMOTRICITĂŢII prin intermediul jocurilor la copii în judo
Sisteme de acţionare pentru dezvoltarea calităţilor motrice specifice, necesare practicării
judo-ului, la grupele de începători, U11, U13

Strategia pregătirii sportivilor judoka de nivel U11, U13, după implementarea NOULUI
REGULAMENT de concurs
Aspecte PSIHOPEDAGOGICE în dirijarea procesului de pregătire a copiilor in judo/
arte martiale .
Criteriile de evaluare psihomotrică specifice sporturilor individuale, în vederea alcătuirii
grupelor valorice pe nivele de vârstă.
Instruirea tehnico-tactică în: ( judo/ arte martiale /diverse sporturi de lupta. ), pe baza
perfecţionării funcţiei de echilibru.
MODELUL COMPETIŢIONAL şi de PREGĂTIRE în: ( judo/ arte martiale /diverse
sporturi de lupta. ), la nivelul vârstei de …….. ani.

Nr. Titlul lucrării
E.F.S./S.P.M. – ZI / I.F.R.
1 Îmbunatatirea metodologiei de instruire a reprezentativei şcolare de handbal la nivelul ciclului gimnazial.
2 Modalitati de dezvoltare a îndemânării specifice în handbal, manevrarea mingii, prin experimentarea unor jocuri dinamice şi pregatitoare,
stafete, la ciclul primar (cls. I – IV)
3 Dezvoltarea calităţilor motrice prin mijloace specifice handbalului la nivelul ciclului gimnazial (cls. V – VIII)
4 Dezvoltarea deprinderilor motrice utilitar aplicative la ciclul primar (cls. 0 – IV)
5 Dezvoltarea calităţilor motrice la ciclul primar prin ştafete şi jocuri dinamice.
6 Dezvoltarea îndemânării specifice manevrării mingii, prin experimentarea unor jocuri dinamice şi pregatitoare la nivel de copii începatorii
la handbal (băieţi/fete)
7 Optimizarea dezvoltarii calitatilor motrice specifice handbalului la nivelul minihandbal, jun. IV, III, II, (feminin/masculin).
8 Invatarea si consolidarea tehnicii de baza in handbal prin mijloace specifice la incepatori (feminin/masculin).
9 Imbunatatirea metodologiei de instruire a pararii ”om la om” la începatori (feminin/masculin).
10 Pregătirea fizică specifică a portarului de handbal la jun.IV, III, II, (feminin/masculin).
11 Îmbunătatirea modelului de pregatire şi concurs a jucatorului/arei specializat pe postul de extremă/inter/ centru/pivot/portar la handbal
jun.III, II (feminin/masculin).
12 Imbunatatirea metodologiei de instruire a apararii”om la om” la începatori (feminin/masculin).
13 Rolul exerciţiilor speciale de alergare în ciclul primar (clasele I-IV la alegere)
14 Efortul aerob şi anaerob în alergarea de rezistenţă la ciclul primar
15 Contribuţii privind alergarea de viteză în ciclul primar
16 Managementul organizării activităţilor sportive în ciclul primar
17 Studiu privind relaţia dintre calităţile motrice la elevii din ciclul primar
18 Identificarea calităţilor motrice la elevii de clasa I (sau a II-a, a III-a, a IV-a)
19 Contribuţii la elaborarea unor lecţii de educaţie fizică alternative de pregătire pentru elevii din ciclul primar
20 Dezvoltarea calităţii motrice – rezistenţa, la clasele I-IV
21 Dezvoltarea calităţii motrice – rezistenţa, la clasele V-VIII
22 Dezvoltarea calităţii motrice – viteza, la clasele I-IV
23 Dezvoltarea calităţii motrice – viteza, la clasele V-VIII
24 Dezvoltarea calităţii motrice – forţa la clasele I-IV
25 Dezvoltarea calităţii motrice – forţa la clasele V-VIII
2
26 Însuşirea deprinderii de alergare de viteză la elevii ciclului primar
27 Însuşirea deprinderii de alergare de viteză la elevii ciclului gimnazial
28 Dezvoltarea calităţilor motrice la elevii din clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a (la alegere)
29 Identificarea deprinderilor motrice specifice atletismului la clasele I-IV
30 Jocuri şi ştafete aplicative pentru nivelul primar
31 Identificarea nivelului de dezvoltare a capacităţii motrice la elevii de clasa a IV-a
32 Influenţa pasului sărit asupra amplitudinii pasului de alergare de viteză
33 Tehnici de dezvoltare a mobilitatii articulare si elasticitatii musculare la elevii din ciclul gimnazial
34 Combaterea tendintelor de obezitate la ciclul primar prin mijloacele gimnasticii
35 Gimnastica posturala in dezvoltarea fizica armonioasa a copiilor din ciclul primar
36 Dezvoltarea motricitatii prin utlizarea jocurilor de miscare la clasa pregatitoare
37 Corectarea tulburarilor de statica vertebrala
38 Gimnastica aerobica mijloc de desfasurare a verigilor II si III din lectia de EFS
39 Pregatirea specifica la barna a gimnastelor de categoria a …..
40 Programe de tonifiere musculara cu ajutorul metodei ………
41 Realizarea pregatirii fizice in lectia de educatie fizica cu ajutorul exercitiilor sub forma de joc
42 Stretchingul si eficienta acestuia in dezvoltarea mobilitatii articulare si a elasticitatii musculare a ……..
43 Studiu comparativ privind desfasurarea activitatii de gimnastica aerobica de intretinere si a fitness-ului la aparate
44 Educarea coordonarii prin folosirea mijloacelor din gimnastica ritmica. Studiu privind metodologia de organizare a lectiei de educatie fizica la gimnaziu
45 Cresterea eficientei lectiei de educatie fizica la ciclul gimnazial prin folosirea bancii de gimnastica in diferite momente ale lectiei
46 Metodele si etapele de pregatire la nivel competitional in gimnastica ritmica/aerobica/artistica
47 Gestionarea eficienta a mijloacelor din lectia de educatie fizica cu teme din gimnastica
48 Criterii de selecţie în jocul de baschet
49 Studiu privind dezvoltarea vitezei în lecţia de educaţie fizică la clasa a IV -a
50 Studiul pregătirii jucătorilor pe posturi la echipa de juniori II
51 Mijloace de dezvoltare a vitezei specifice în jocul de baschet (10-12 ani băieţi)
52 Finalizarea actiunilor de atac în jocul de fotbal
53 Contribuţii la crearea unui model de joc pentru rugby în 7
54 Aspecte privind acţiunile tactice individuale în atac ale mijlocaşilor în jocul de fotbal
55 Studiu privind metodica învăţării săriturilor artistice în gimnastica artistică
56 Aspecte privind efortul, oboseala şi refacerea în sport
57 Studiu privind concepţia de joc în apărare în baschetul masculin la categoria de vârstă U17
58 Raţionalizarea mijloacelor specifice în probele de marş la seniori
59 Contribuţii privind îmbunătăţirea aruncării la coş din săritură la echipa de baschet
60 Aspecte privind forţa şi detenta la fotbaliştii de 13-14 ani
3
61 Importanţa tehnicii în canotajul feminin
62 Aspecte privind tehnica în fotbal
63 Istoria şi evoluţia baschetului
64 Studiu privind dezvoltarea detentei la sărituri în gimnastica artistică
65 Modalităţi de îmbunătăţire a tehnicii portarului de handbal la echipa reprezentativă şcolară – ciclul gimnazial
66 Perfecţionarea contraatacului la echipa reprezentativă şcolară, ciclul liceal
67 Selecţia în jocul de fotbal
68 Analiza privind alternarea formelor de joc în cadrul lansării jocului la echipele de rugby juniori
69 Aspecte privind dezvoltarea vitezei la fotbaliştii de 12-14 ani
70 Identificarea dinamicii vitezei în proba de 60 metri garduri
71 Studiu privind conţinutul şi eficienţa jocului în zona III la echipa de volei masculin junior I
72 Pregătirea tehnico-tactică a jucătorilor de rugby – juniori
73 Dezvoltarea îndemânării cu mingea de handbal la clasa a V-a
74 Corelaţia între proba de 50 mp alergare de viteză cu probele de decasalt şi pentasalt de pe loc
75 Dezvoltarea vitezei de reacţie la handbalistele junioare IV
76 Concepţia de joc în atac la categoria de vârstă U 17 în jocul de baschet
77 Tactica jocului de rugby
78 Studiu privind instruirea fotbaliştilor cu vârsta de 17-18 ani
79 Dezvoltarea rezistenţei la fotbaliştii de 16-17 ani
80 Metodica învăţării saltului înainte grupat la bârnă
81 Optimizarea pregătirii fizice specifice la o echipă de rugby juniori III
82 Aspecte privind rolul fundaşilor laterali în jocul de fotbal
83 Aspecte generale privind jocul mijlocaşilor în fotbal
84 Diversificarea metodicii de însuşire a elementelor tehnice la paralele inegale – nivelul 1
85 Pregătirea prealabilă a tinerilor atleţi (juniori III) pentru proba de triplusalt
86 Pregătirea fizică la fotbaliştii de 16-18 ani
87 Aspecte psihologice în sport
88 Optimizarea modelului de pregătire pentru linia de 9 metri la nivelul junioarelor III
89 Fundamente teoretice ale conceptului de formă sportivă
90 Aplicarea în practică conţinutului programei şcolare, orele extracurriculare, handbal clasa a IV-a
91 Tehnica şi metodica învăţării elementelor la paralele
92 Tehnica şi metodica învăţării elementelor la bârnă
93 Analiza privind alternarea şi importanţa formelor de joc în cadrul lansării jocului la echipele de rugby juniori, divizia naţională de juniori
94 Educarea motricităţii şi a esteticii corporale la ciclul primar
95 Diversificarea mijloacelor necesare dezvoltării calităţilor motrice la ciclul gimnazial
96 Model metodic de învăţare a tehnicii de bază a schiului alpin
4
97 Modelul jucătorului de tenis la categoria de vârstă 12-14 ani
98 Metode şi mijloace de învăţare a loviturilor de bază din jocul de tenis la categoria de vârstă 6-8 ani
99 Aspecte privind jocul de mini-tenis
100 Efortul aerob şi anaerob în proba de 800 de metri
101 Studiu privind evoluţia săriturii în lungime la femei
102 Astudiu privind folosirea jocurilor de mişcare pentru dezvoltarea calităţii motrice viteza, la clasele I-IV
103 Pregătirea fizică la canotaj, categoria juniori
104 Consideraţii teoretice privind caracteristicile probelor de sprint
105 Dezvoltarea calităţii motrice forţa la canotaj prin mijloace nespecifice, categoria juniori
106 Influenţa probelor atletice la dezvoltarea calităţilor motrice cuprinse în curriculumul claselor a III-a şi a IV-a
107 Contribuţii privind antrenamentul în proba de săritură în înălţime
108 Contribuţii la determinarea particularităţilor în cadrul cuplului antrenor-sportiv în atletism
109 Aspecte privind particularităţile procesului de instruire la fotbaliştii de 13-15 ani
110 Aspecte privind dezvoltarea vitezei la fotbalistele de 13-14 ani
111 Metode şi mijloace actuale utilizate în vederea eficientizării jocului de fotbal din punct de vedere tehnico-tactic
112 Aspecte ale utilizării tipurilor de jocuri în antrenamentul copiilor şi juniorilor în fotbal
113 Aspecte privind capacităţile coordinative la fotbaliştii de 13-14 ani
114 Aspecte privind concepţia de joc la fotbaliştii de 17-18 ani
115 Finalizarea acţiunilor de atac în jocul de fotbal
116 Analiza deposedării adversarului de minge în fotbalul modern
117 Aspecte privind fundaşul central în jocul de fotbal
118 Aspecte privind dezvoltarea forţei la juniorii fotbalişti de 15-16 ani
119 Aspecte privind selecţia în jocul de fotbal
120 Aspecte privind mijlocaşul în jocul de fotbal
121 Studiu asupra eficienţei acţiunilor de joc la nivel de copii (clasele a V-a şi a VI) şi conturarea modelelor finale, intermediare şi operaţionale specifice la
volei fete
122 Studiu experimental privind optimizarea combinaţiilor tactice în atac la cadeţi
123 Determinarea conţinutului tehnico-tactic la proba de spadă în concurs
124 Îmbunătăţirea metodologiei de instruire a sistemelor de apărare în zonă la handbal – junioare II
125 Îmbunătăţirea îndemânării prin intermediul mijloacelor specifice jocului de handbal la clasa a VIII-a
126 Pregătirea fizică specifică a portarului de handbal (17-18 ani)
127 Studiu în legătură cu elementele de conţinut ce conduc la obţinerea formei sportive la nivelul unei echipe de handbal
128 Particularităţi metodice privind optimizarea selecţiei pentru tenisul de performanţă
129 Optimizarea calităţii motrice forţa prin intermediul unui program bazat pe circuite de forţă
130 Optimizarea detentei la copiii de 12-13 ani prin intermediul unui program de exerciţii pliometrice
131 Optimizarea conţinutului modelului de pregătire tehnico-tactic specializat al jucătorului pe postul de pivot
5
132 Aspecte privind concepţia de joc la fotbaliştii de 16 ani
133 Aspecte privind tactica de apărare în jocul de fotbal
134 Dezvoltarea rezistenţei la fotbaliştii de 16-17 ani
K.M.S.
1 Kinetoterapia în afecţiunile posttraumatice specifice jocului de volei
2 Tehnici de recuperare a sechelelor posttraumatice ale articulaţiei coxo-femurale
3 Studiu privind aplicarea unor programe de fitness pentru îmbunătăţirea condiţiei fizice la elevii supraponderali şi obezi la nivelul ciclului gimnazial
4 Rolul kinetoterapeutului în osteoporoză
5 Studiu privindrecuperarea în hernia de disc
6 Studiu privind influenţa presopuncturii asupra capacităţii de concentrare a sportivilor dintr-o echipă de handbal
7 Afecţiuni traumatice specifice jocului de tenis
8 Studiu privind recuperarea prin gimnastică medicală a scoliozelor depistate la copiii nevăzători cu vârsta de 6-10 ani
9 Metode de recuperare medicală în luxaţia congenitală de şold
10 Recuperarea afecţiunilor coloanei vertebrale prin exerciţiul fizic
11 Contribuţia tratamentului kinetic în recuperarea hemiplagiei spastice infantile
12 Recuperarea terapeutică a spondilozei cervicale prin exerciţii fizice
13 Kinetoterapia luxaţiei recidivante de rotulă postoperatorie
14 Rolul kinetoterapiei în recuperarea durerii lombare joase
15 Metode de recuperare medicală în luxaţia congenitală de şold
16 Influenţa unui program kinetic în recuperarea coxartrozei de şold după externare
17 Eficienţa recuperării prin exerciţii fizice cu ajutorul aparatelor specializate în menţinerea şi echilibrarea forţei musculaturii de la nivelul coloanei
vertebrale
18 Exerciţii de gimnastică aerobică de întreţinere pentru ameliorarea osteoporozei
19 Evaluarea eficacităţii curenţilor de medie frecvenţă asupra durerii lombare de cauză discală în ambulatoriul de specialitate
20 Reeducarea funcţională a bolnavului cu spondilită ankilopoetică
21 Metode de recuperare în coxartroză
22 Tehnici de recuperare a sechelelor post-traumatice ale articulaţiei coxo-femurale
23 Studiu privind recuperarea în hernia de disc
24 Recuperarea hemiplegiei spastice infantile prin intermediul tratamentului kinetic
25 Rolul kinetoterapiei în discopatia lombară
26 Studiu comparatic între pacienţii cu coxartroză de şold care fac recuperarea după un program kinetic după externare şi pacienţii care nu fac recuperare
27 Aplicarea tehnicilor kinetoterapiei în recuperarea postoperatorie a genunchiului după ruptură de menisc
28 Metode de profilaxie şi recuperare funcţională a afecţiunilor reumatice ale articulaţiei coxo-femurale
29 Studiu privind prevenirea şi corectarea atitudinii scoliotice la elevii din gimnaziu
30 Tratamentul prin kinetoterapie a poliartritei reumatoide la mână
31 Influenţa kinetoterapiei în recuperarea spondilitei anchilozante
6
32 Importanţa kinetoterapiei în reabilitarea coloanei lombare după intervenţie chirurgicală
33 Rolul kinetoterapiei în recuperarea durerii lombare joase
34 Model de recuperare kinetoterapeutică după accidentul vascular cerebral
35 Influenţa kinetoterapiei asupra scoliozei idiopatice juvenile
36 Tratamentul de recuperare în periartrita scapulohumerală
37 Degradarea calităţii somnului în funcţie de vârstă
38 Optimizarea psihomotricităţii la elevii cu cerinţe speciale
39 Autismul şi ameliorarea lui prin programe de activităţi fizice la copiii mici
40 Kinetoterapia în lombosciatică discală
41 Metode de recuperare în luxaţia congenitală de şold
42 Studiu privind eficienţa aplicării metodelor kinetice în spondiloza cervicală
MASTER – EFS SCOLAR / PERFORMANTA IN SPORT
1 Îmbunătatirea modelului de pregatire şi concurs a jucatorului/arei specializat pe postul de extremă/inter/ centru/pivot/portar la handball
seniori/jun.I (feminin/masculin).
2 Dezvoltarea calităţilor motrice de bază la nivelul juniorilor I (feminin/masculin).
3 Optimizarea dezvoltarii calitatilor motrice specifice handbalului la nivelul jun. I şi seniorilor (feminin/masculin).
4 Studiu privind randamentul fazei I a atacului – contraatacul – la echipele de hadbal feminine/masculine din Liga Nationala.
5 Studiu privind randamentul fazei I a atacului – contraatacul – la o echipă de hadbal junior I (feminin/masculin).
6 Studiu privind randamentul atacului rapid la echipele de handbal (feminin/masculine) din Liga Nationala.
7 Studiu privind randamentul atacului rapid la o echipă de hadbal junior I (feminin/masculin).
8 Pregătirea fizică specifică a portarului de handbal la seniori sau jun.I (feminin/masculin).
9 Creşterea eficienţei aruncărilor la poartă, de la 9m, la seniori sau jun.I (feminin/masculin).
10 Creşterea eficienţei aruncărilor la poartă, de la semicerc, la seniori sau jun.I (feminin/masculin).
11 Îmbunătăţirea metodologiei de selecţie şi pregătire a reprezentativei şcolare de handbal la nivelul ciclului liceal
12 Contribuţii la dezvoltarea metodologiei de instruire a tehnicii jocului de handbal la nivelul ciclului liceal (cls. IX – XII).
13 Dezvoltarea calităţilor motrice la ciclul liceal folosind mijloace specifice handbalului (cls. IX – XII).
14 Îmbunătăţirea pregătirii fizice a elevilor din ciclul liceal, folosind mijloace specifice handbalului (cls. IX – XII).
15 Contribuţii la îmbunătăţirea metodologiei de instruire a temelor din handbal la ciclul liceal (cls. IX – XII).
16 Impactul managementului asupra dezvoltării culturii fizice în România.
17 Strategii de rezolvare a performanţelor sportive în timp util prin consiliere sportivă.
18 Modelul managementului instituţional în gestiunea organizaţiilor sportive.
19 Managementul performanţelor prioritare în sistemul de cercetare în cluburile sportive
20 Modele şi strategii de integrare în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale
21 Management şi marketing în activitatea sportivă din România.
22 Strategii de comunicare în lecţia de educaţie fizică/antrenament sportiv
7
23 Restructurarea eforturilor de antrenament şi competiţii în cadrul macrociclului de pregătire a performerilor din ramura de sport (la alegere).
24 Managementul de top în clubul sportiv (la alegere)…
25 Modelul campionului la… (proba aleasă)
26 Repere metodologice pentru elaborarea şi aplicarea programelor de profilaxie la elevii din ciclul gimnazial sau liceal. (la alegere)
27 Depistarea căilor de perfecţionare a activităţii de management în cluburile sportive şcolare.
28 Diagnosticarea nivelului capacităţii potenţiale a profesorilor debutanţi pentru desfăşurarea selecţiei în ramura de sport aleasă.
29 Stabilirea nivelului cantitativ şi interconexiunile parametrilor dinamici şi indicii morfofuncţionali ai sportivilor în ramura de sport aleasă.
30 Abordarea structurală a priceperilor pedagogice în lecţia de antrenament / de educaţie fizică şcolară.
31 Dimensiunea funcţională, structurală şi operaţională la nivelul activităţii de performanţă.
32 Consilierea sportivului pentru promovarea învăţării motrice cu caracter participativ, activ şi creativ
33 Strategii rezolutive privind managementul de top în activitatea sportivă.
34 Comunicarea pedagogică în transferul de cunoştinţe de la profesor la sportiv.
35 Strategii rezolutive pentru implicarea profesorului de educaţie fizică şi sport în activitatea de turism şi loisir.
36 Perfecţionarea sistemului de pregătire profesională a studenţilor din Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Constanţa prin aplicarea programelor de tip
algoritmic la o disciplină sportivă
37 Strategii didactice de integrare în comunitate a copiilor cu cerinţe educative speciale
38 Capacitarea animatorului sportiv în activităţile de turism şi loisir
39 Profesiograma modelului specialistului în educaţie fizică şi sport.
40 Perfecţionarea deprinderii de alergare de viteză la elevii ciclului liceal
41 Dezvoltarea calităţii motrice – viteza în ciclul liceal
42 Dezvoltarea calităţii motrice – rezistenţa în ciclul liceal
43 Dezvoltarea calităţii motrice – forţa în ciclul liceal
44 Creşterea capacităţii aerobe la studenţi prin jogging
45 Identificarea nivelului de dezvoltare a capacităţii motrice la elevii de clasa a IX-a
46 Perfecţionarea deprinderii de alergare de rezistenţă la studenţi
47 Dezvoltarea îndemânării la clasa I prin aruncarea la ţintă
48 Studiu privind relaţia dintre calităţile motrice prioritare la elevii de clasa a V-a
49 Metodica predării finalurilor de şah la elevii din învăţământul gimnazial
50 Practicarea exerciţiului fizic în timpul liber al elevilor din ciclul gimnazial
51 Aspecte privind fotbalul în învăţământul gimnazial
52 Perfecţionarea metodologiei de instruire a sistemului de apărare „om la om” – junioere III
53 Particularităţi ale relaţiilor interpersonale în grupul sportiv şi modalităţi de optimizare a acestora
54 Elaborarea unui model de pregătire fizico-tehnic a componenţilor unei selecţionate liceale
55 Aspecte privind pregătirea pentru efort în jocul de fotbal
56 Selecţia în jocul de fotbal
57 Elaborarea unui model tehnic şi fizic la fotbal în ciclul liceal
8
58 Consideraţii privind fotbalul în învăţământul gimnazial
59 Modalităţi de diversificare a mijloacelor de învăţare a elementelor tehnice la bârnă
60 Studiul acţiunilor de joc cu ajutorul programelor software
61 Pliometria – mijloc de îmbunătăţire a detentei în antrenamentul săritorilor din atletism
62 Nutriţia în sportul de performanţă
63 Identificarea evaluării în educaţie fizică şcolară
64 Aspecte privind tactica individuală de atac în fotbal a jucătorilor specializaţi pe postul de mijlocaş
65 Studiu privind optimizarea factorului tehnic la fotbaliştii de 8-9 ani
66 Aspecte privind rolul mijlocaşilor în jocul de fotbal
67 Perfecţionarea dezvoltării rezistenţei specifice la handbaliştii juniori I
68 Aspecte generale privind jocul de fotbal
69 Analiza comparativă a participării echipei Universităţii Ovidius Constanţa la Campionatele Mondiale Universitare de Futsal
70 Generalităţi ale jocului de fotbal
71 Aspecte privind selecţia şi antrenamentul în box
72 Aspecte privind selecţia şi antrenamentul în judo
73 Aspecte privind calitatea motrică viteza în fotbal
74 Aspecte privind portarul în jocul de fotbal
75 Studiu privind imbunătăţirea indicilor somatici şi ai capacităţii funcţionale prin practicarea aquaaerobicului
76 Rolul scufundărilor de agrement în activitatea de timp liber
77 Dezvoltarea echilibrului – componentă a îndemânării la elevii cu handicap motor
78 Fotbalul în învăţământul gimnazial
79 Influenţa exerciţiilor pliometrice asupra pregătirii fizice a elevilor de clasa a V-a
80 Aspecte generale privind jocul de fotbal
81 Analiza comparativă a metodelor de fitness-aerobic aplicate la femeile tinere
82 Jocul de fotbal în învăţământul preuniversitar
83 Istoricul jocului de fotbal
84 Influenţe pozitive asupra condiţiei fizice a elevilor de liceu prin participare la ansambluri de majorete
85 Aspecte generale privind fotbalul şcolar
86 Dezvoltarea detentei pe verticală şi a forţei explozive de aruncare prin exerciţii de fitness şi jocuri la elevii din ciclul liceal
87 Studiu privind conţinutul instruirii la fotbaliştii de 10-12 ani
88 Aspecte privind concepţia de joc în fotbal
89 Analiza comparativă în jocul de fotbal
90 Contribuţii la îmbunătăţirea metodicii învăţării elementelor tehnice piruete şi balansări din gimnastica ritmică şi artistică
91 Aspecte privind tactica de atac în jocul de fotbal
92 Ameliorarea calităţii motrice forţa prin intermediul unui program specific de pregătire
93 Aspecte privind jocul fundaşului central în fotbal
9
94 Metodica însuşirii elementelor tehnice salt înapoi întins cu întoarcere 1080 şi dublu salt întins înapoi
95 Optimizarea vitezei la handbaliştii de performanţă
96 Studiu privind îmbunătăţirea nivelului tehnic la fotbaliştii de 14 ani
97 Corelaţia dintre mobilitatea articulaţiei coxofemurale şi timpul obţinut în cursa de 60 m.g. la atlete în vârstă de 11 ani
98 Contribuţii privind învăţarea construcţiilor, parteneriatelor şi tranziţiilor în proba de perechi, trio şi grup în gimnastica aerobică de performanţă
99 Aspecte privind tactica de apărare în jocul de fotbal
100 Dezvoltarea vitezei prin mijloace nespecifice atletismului la atleţi, copii categoria a III-a
101 Antrenament şi performanţă în jocul de volei
102 Aspecte teoretice privind selecţia în fotbal
MASTER – KINETOTERAPIE
1 Metode de recuperare post traumatică a genunchiului la atleţii săritori
2 Influenţa presopuncturii privind energizarea capacităţii de efort a atleţilor
3 Rolul reflexoterapiei în recuperarea capacităţii de lucru a atleţilor
4 Kinetoterapia în lombosciatica discală la săritorii în înălţime
5 Kinetoterapia în lombosciatica discală la săritorii în lungime
6 Kinetoterapia în entorsa de gleznă a atleţilor decatlonişti
7 Kinetoterapia în entorsa de gleznă a atletelor heptatloniste
8 Recuperarea scoliozei la elevii aflaţi la pubertate
9 Influenţa recuperării kinetice în traumatismele de umăr la aruncătorii de suliţă
10 Program kinetic de recuperare a cifozei la alergătorii de garduri
11 Studiu de caz privind recuperarea sportivilor de performanţă după ligamentoplastia ligamentului încrucişat anterior
12 Program de recuperare prin kinetoterapie şi înot a cifozei la copii
13 Recuperarea kinetică în gonartroza secundară
14 Recuperarea în luxaţie de umăr la handbalişti
15 Recuperarea entorsei de gleznă la fotbalişti
16 Kinetoterapia în recuperarea fracturilor de bazin şi de femur
17 Metode şi mijloace de recuperare utilizate în reeducarea genunchiului la handbaliştii de performanţă
18 Recuperarea kinetică postmenisceptomie neartroscopică
19 Tratamente de recuperare în sechelele posttraumatice ale cotului
20 Importanţa kinetoterapiei în spondilita anchilozantă
21 Intervenţii specifice în tratamentul fracturilor de la nivelul gleznei şi piciorului la handbalişti
22 Coxartroza
23 Studiu privind influenţa presopuncturii asupra capacităţii de concentrare a sportivilor dintr-o echipă de handbal
24 Tratamentul kinetic în cadrul infirmităţii motorii cerebrale, forma hemiplegie spastică
25 Evaluarea complexă clinico-terapeutică în umărul dureros cronic

SPECIALIZAREA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ
TEMATICA SUBIECTELOR

• ŞTIINŢA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI ŞI LOCUL TEORIEI EDUCAŢIEI FIZICE ŞI
SPORTULUI ÎN CADRUL ACESTEIA
• NOŢIUNILE (CATEGORIILE) PRINCIPALE ALE TEORIEI EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI:
MIȘCARE, ACT MOTRIC, ACȚIUNE MOTRICĂ, ACTIVITATE MOTRICĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ,
SPORT, ANTRENAMENT SPORTIV, DEZVOLTARE FIZICĂ, CAPACITATE MOTRICĂ,
CULTURĂ FIZICĂ.
• COMPONENTELE PROCESELOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ALE EDUCAŢIEI FIZICE ŞI
SPORTULUI: CALITĂŢILE (APTITUDINILE) MOTRICE; DEPRINDERILE ŞI PRICEPERILE
MOTRICE; CUNOŞTINŢELE DE SPECIALITATE; INDICII MORFO-FUNCŢIONALI AI
ORGANISMULUI; ELEMENTELE DE CONŢINUT ALE CELORLALTE LATURI ALE
EDUCAŢIEI.
• EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL CA FENOMENE SOCIALE: IDEALUL, FUNCȚIILE ȘI
OBIECTIVELE EFS.
• SISTEMUL MIJLOACELOR ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT: MIJLOACELE SPECIFICE ȘI
CELE ASOCIATE; EXERCIȚIUL FIZIC – MIJLOCUL PRINCIPAL AL EFS.
• TEHNICA EXERCIȚIILOR DE ALERGĂRI, SĂRITURI, ARUNCĂRI (SEMIFOND-FOND,
VITEZĂ, GARDURI, ȘTAFETĂ);
• METODICA PREDĂRII-ÎNVĂȚĂRII EXERCIȚIILOR DE ALERGARE, SĂRITURI, ARUNCARE
• PREZENTARE GENERALÃ A GIMNASTICII (SCOP, SARCINI, CARACTERISTICI, MIJLOACE)
• EXERCIŢII DE FRONT ŞI FORMAŢII
• DEZVOLTAREA FIZICĂ ARMONIOASĂ
• EXERCIŢII APLICATIV-UTILITARE
• CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JOCUL DE: VOLEI, FOTBAL, HANDBAL, BASCHET
• ELEMENTE DE TEHNICA DIN: VOLEI, FOTBAL, HANDBAL, BASCHET
• METODICA PROCEDEELOR DIN: VOLEI, FOTBAL, HANDBAL, BASCHET
• LOCUL JOCURILOR SPORTIVE (VOLEI, FOTBAL, HANDBAL, BASCHET) ÎN ȘCOALĂ
• SELECȚIA ÎN JOCURILE SPORTIVE (VOLEI, FOTBAL, HANDBAL, BASCHET)

BIBLIOGRAFIE:

Alexandru, E., Acsinte, A. Handbal–de la iniţiere la marea performanţă, Editura Media, Bacău, 2000
Bíró, F., Roman, C., Dragoş, P. Handbal–iniţiere, Editura Univ. din Oradea, 2002
Băiaşu, N. et al, Gimnastica, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1984
Balaiş, F., Păcuraru, A. – Volei de la selecţie la performanţă, Ed. Academica, Galaţi, 1997
Braharu, O., Ştirbu, C. – Volei pentru toţi, Ed. Casa de Editură Venus, Iaşi, 2002
Cârstea, G., Teoria şi metodica educaţiei fizice şi sportului, Ed. Universul, Bucureşti, 1993
Cojocariu, A., Fundamentele teoretice ale educației fizice și sportului, Ed. PIM, Iași, 2010
Cojocaru, V., Fotbal – Noţiuni generale. Editura Axis Mundi, Bucureşti, 2001
Cojocaru, V., Fotbal. Aspecte teoretice şi metodice. Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2007
Colibaba-Evuleţ D., Bota I. Jocuri sportive. Teorie şi metodică, Editura Aldin, Bucureşti, 1998
Constantinescu, D., Fotbal, curs de bază – tehnica şi tactica jocului. Editura UAIC, Iaşi, 1995
Constantinescu, D., Honceriu, C., Enache, P., – Fotbal, teoria jocului. Editura Cantes, Iaşi, 2004
Dragnea, A. – Antrenamentul sportiv, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1996
Dragnea, A., Teodorescu S., Teoria Sportului. FEST, Bucureşti, 2002
Fiedler, P., Metodica educaţiei fizice şi sportive. Edit. UAIC, Iaşi, 1994
Ghițescu, I., G., Baschet. Exerciţii pentru învăţarea tehnicii şi tacticii individuale, Editura Semne,
Bucureşti, 2002
Ghițescu, I., G., Moanță., A., D., – Baschet. Fundamente teoretice şi metodice. ANEFS, Bucureşti,
2005
Honceriu, C., Fotbalul în şcoală. Edit. UAIC, Iaşi, 2010
Iacob, I., Braharu, O. , Ştirbu, C., Caiet de lucrări practice – Volei, Ed. Universităţii ‘Al.I.Cuza’ Iaşi,
1997
Moanță, Alina Daniela. – Baschet metodică, Editura Alpha, 2005
Luca, A., Gimnastica în şcoală, Edit. UAIC, Iaşi, 1998
Tudusciuc, I., Gimnastica de bază – pregătirea aparatului locomotor, Editura Fundaţiei România de
Mâine, Bucureşti, 2006
Merică, A., Tehnica exerciţiilor de atletism, Editura Univ. UAIC, Iaşi, 1994
Merică, A., Pop, R., Ursanu, G., Metodica predării exerciţiilor de atletism, Edit. UAIC, Iaşi, 1993
Mihăilescu, L., Mihăilescu, N., Atletism în sistemul educaţional, Editura Universităţii din Piteşti, 2006
Pavelescu, D., Iacob, M.R., Baschetul în şcoală – îndrumar practico-metodic, Edit. UAIC, Iași, 2007
Păcuraru, A., Balaiş, F., Iacob, I,, Braharu, O. – Manualul profesorului de volei, Ed. Helios, Iaşi, 2000
Păcuraru, A., Volei – tehnică şi tactică, Ed. Fundaţiei Universitare, Galaţi, 2002
Predescu, Teodora – Baschet. Curs de bază. MEC, A.N.E.F.S.,Bucureşti, 1999
Popovici, I., Handbalul în școală, Editura PIM, Iași, 2008
Rus, C. M. (coord)., Pentru profesorul de educaţie fizică, fascicula Atletism Baschet, Fotbal,
Gimnastica, Handbal, Rugby, Volei, Edit. UAIC , 2010
Rus, C.M., Pentru profesorul de educaţie fizică şi sport. Gimnastica, Editura UAIC , Iaşi, 2005
Zamfir, Gh., Florean, M., Toniţa, T., Handbal. Iniţiere-Consolidare, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca, 2002
Zamfir, Gh., Gomboș, L., Handbal. Teorie și Metodică, Suport de curs, UBB, Cluj-Napoca, 2008