ECONOMIE

Echipa Licenta de Zece realizeaza lucrari de licenta, masterat, doctorat la comanda. Comanda o lucrare din domeniul economiei. Iata cateva exemple de teme de lucrari de licenta economie:

Disciplina: Microeconomie

1. Productivitatea muncii in Romania – evolutii dupa 1989
2. Productia industriala in Romania – evolutii dupa 1989
3. Transformari sectoriale in Romania dupa 1989
4. Consumul populatiei din Romania dupa 1989 – modificari structurale, evolutii

Disciplina: Economia turismului

1. Lanțurile hoteliere. Studii de caz
2. Serviciile de alimentație publică – restaurante. Studiu de caz
3. Serviciile hoteliere la Hotel….*
4. Structura organizatorică la Hotel. ….*
5. Potențialul turistic al județului/regiunii/orașului….

Disciplina: Economia Intreprinderii

1. Functii si activitati ale unei intreprinderi din domeniul ……. Studiu de caz
SC …..
2. Structura organizatorica a intreprinderii ….. Studiu de caz SC …..
3. Guvernanta corporativa. Studiu de caz SC …..
4. Cultura organizationala Studiu de caz SC …..
5. Diagnosticul concurential Studiu de caz SC …..
6. Diagnosticul organizational Studiu de caz SC …..
7. Modalitati de crestere si dezvoltare a intreprinderilor. Studiu de caz SC …..
8. Cresterea internationala a intreprinderii. Studiu de caz SC …..

Disciplina: Banking

1. Banca şi Internetul
2. Băncile şi guvernarea corporativă
3. Evoluţii structurale ale sistemului bancar din România după 1989
4. Modernizarea sistemului de plăţi şi decontări în România
5. Piaţa creditului în România
6. Intermedierea financiară în România după 1989
7. Perspectivele sistemului bancar românesc după aderarea la Uniunea
Europeană
8. Băncile şi concurenţa instituţiilor financiare nebancare (IFN)
9. Retail banking în România
10. Corporate banking în România

Disciplina: Antreprenoriat in comert, turism, servicii

1. Motivatii antreprenoriale. Studii de caz
2. Profilul intreprinzatorului din turism. Studii de caz
3. Profilul intreprinzatorului din comert. Studii de caz
4. Profilul intreprinzatorului din serviciile…. Studii de caz
5. Mici afaceri si afaceri de familie in comert. Studii de caz
6. Mici afaceri si afaceri de familie in turism. Studii de caz
7. Mici afaceri si afaceri de familie in serviciile…. Studii de caz

Disciplina: DOCTRINE ECONOMICE CONTEMPORANE

1. Concepția economică a lui … (la alegere: A. Smith, K. Marx, J. M. Keynes,
A. Marshall, J. Schumpeter, J.K. Galbraith, G. Becker) și impactul acesteia
asupra gândirii economice contemporane

Disciplina: ECONOMIE EUROPEANĂ

1. Teoriile integrării europene versus procesul de integrare economică
europeană
2. Bugetul UE. Evoluţie şi perspective
3. Politica agricolă comună şi politica în domeniul pescuitului
4. Politica de coeziune a U.E.
5. Guvernanţa economică la nivelul Uniunii Europene. Evoluție și perspective

Disciplina: TEHNICA OPERAŢIUNILOR DE TURISM

9. Circuite turistice tematice în România. Studiu de caz.
10. Conceperea şi distribuţia de produse turistice. Studiu de caz
11. Contractul de leasing hotelier. Studiu de caz
12. Contractul de management hotelier. Studiu de caz
13. Rolului ghidului de turism la nivel de agenție de turism
14. Distribuția online a produselor turistice
15. Sistemele Globale de Distribuție- prezent și perspective
16. Contractul de timeshare. Studiu de caz
17. Distribuția produselor turistice la agenția…

Disciplina: TEHNICI PROMOȚIONALE

1. Tehnici de promovare. Studiu de caz
2. Conceperea mix-ului promoțional la…
3. Analiza micromediului de marketing la…
4. Îmbunătățirea materialelor promoționale la…
5. Reclama outdoor în Oradea
6. Tehnici de promovarea vânzărilor pentru o categorie de produse
7. Promovarea online (pe rețelele de socializare)
8. Analiza mixului promotional extins la…
9. Aspecte privind etica promovării serviciilor hoteliere în Oradea

Disciplina: MACROECONOMIE

1. Dinamica structurii economiei naționale
2. Evoluția consumului privat în România
3. Noi valențe ale evoluției ciclice ale activităților economice
4. Criza ecologica a dezvoltării economice
5. Politici antiinflaționiste pentru România
6. Dinamica mediului de afaceri romanesc in condițiile crizei economice globale
7. Disparități socio-economice in economia romanesca

8. Efecte ale economiei subterane asupra crizei economice globale
9. Implicațiile creșterii economice intensive asupra pieței muncii
10. Particularitati ale șomajului in județul Bihor
11. Strategia dezvoltării durabile in Romania
12. Locul si rolul statului in asigurarea dezvoltării durabile
13. Noile valente ale paradisurilor fiscale
14. Particularitati ale economiei de piață contemporane
15. Particularitati ale fenomenului inflaționist în România

Disciplina: PRACTICĂ

1. Turismul urban şi perspectivele acestuia în zona metropolitană Oradea
2. Reabilitarea sustenabilă a staţiunii Băile 1 mai
3. Turismul de wellness în euroregiunea bihor-hajdu-bihar studiu de caz: Hotel Perla,
Băile 1 mai
4. Încadrarea ofertei hotelului elite în ansamblul serviciilor hoteliere din judeţul Bihor
5. Aspecte privind turismul de afaceri din perspectiva unei agenţii de turism din
România
6. Capacitatea de cazare hotelieră din Oradea
7. Turismul în statiunile balneoclimaterice din euroregiunea Bihor- Hajdu- Bihar.
Studiu de caz Băile Felix şi Hajduszoboszlo
8. Cercetarea pieţei turistice în vederea identificării gradului de satisfacţie al clienţilor
Hotelului Elite
9. Politica de produs și de direcții de dezvoltarela hotelier perla Băile Felix

Disciplina: ECOLOGIE

1. Creșterea populației – cauză majoră a crizei ecologice
2. Dinamica nevoii de hrană și presiunea asupra mediului economic
3. Evoluția pieței resurselor energetice și consecințele asupra economiilor naționale
4. „Strategia creșterii zero” – soluție pentru depășirea crizei ecologice
5. Implementarea ”producțiilor curate ” – șansă reală de ocrotire a mediului înconjurător
6. Strategii de protejare și dezvoltare a mediului înconjurător
7. Sistemul național de supraveghere a factorilor de mediu

Disciplina: Statistică economică

1. Previziuni privind evoluţia populaţiei la nivel mondial şi impactul acesteia asupra
resurselor de hrană
2. Măsurarea statistică a ciclicităţii în economie. Studiu de caz pe România
3. Prognoza populaţiei României. Scenarii posibile
4. Analiza statistică a consumului alimentar al populaţiei României. Studiu de caz

Disciplina: Econometrie

1. Studiul statistic şi econometric al mişcării naturale a populaţiei
2. Impactul crizei asupra evoluţiei şomajului
3. Analiza statistică şi econometrică a nivelului de trai în România
4. Descrierea statistică şi modelarea econometrică a pieţei muncii în judeţul Bihor

Disciplina: Economie comercială

1. Analiza activităţii comerciale cu amănuntul în perioada ….. şi perspective de
dezvoltare la SC…
2. Analiza modului de formare şi gestionare a stocurilor la depozitul SC. …
3. Stadiul actual şi evoluţia comerţului cu amănuntul la SC ..
4. Importanţa şi influenţa forţei de vânzare a comerţului cu amănuntul în evoluţia
volumului vânzărilor la SC….
5. Stadiul actual şi evoluţia comerţului cu amănuntul în domeniul… Studiu de caz SC..
6. Studiu cu privire la evoluţia activităţii comerciale cu ridicata la …
7. Rolul comerţului cu ridicata la dezvoltarea comerţului cu amânuntul. Studiu de caz
SC…
8. Analiza modului de formare a asortimentului de mărfuri la SC…
9. Analiza amenajării depozitului la SC …… şi influenţa asupra fluxului de mărfuri

Disciplina: Comerţ electronic

1. Analiza activităţii comerciale prin intermediul magazinului virtual www…..
2. Analiza comparativă a activităţii de comercializare a gamei de produse X la www…
vs www….
3. Studiu cu privire la posibilităţile de extindere a activităţii comerciale prin ecommerce la S.C…….
4. Analiza implementării e-Government în judeţul Bihor
5. Analiza implementării e-Government în judeţul în România
6. Rolul comerţului electronic în dezvoltarea unei afaceri. Studiu de caz la…
7. Rolul social media în dezvoltarea unei afaceri on-line. Studiu de caz la www…
8. Analiza site-ului magazinului virtual www…

Disciplina: Tehnica amenajărilor turistice

1. Amenajări turistice balneare – studiu de caz
2. Amenajări turistice montane – studiu de caz
3. Amenajări turistice de litoral – studiu de caz

4. Amenajări turistice în arii protejate – studiu de caz
5. Modele de amenajare ale turismului durabil
6. Domenii schiabile în România

Disciplina: Ecoturism și turism rural

1. Provocările moderne ale industriei turistice
2. Ecoturismul în România – studiu de caz
3. Turismul rural în România – provocări și tendințe

Disciplina: Tehnologie hotelieră și de restaurant

1. Gastronomia și mass-media
2. Evoluția gastronomiei contemporane
3. Tendințe în gastronomia contemporană
4. Serviciile de alimentație publică – studiu de caz
5. Serviciile de cazare – studiu de caz
6. Tendințe în serviciile de cazare

Disciplina: Concurență și prețuri

1. Evoluţii în domeniul ajutorului de stat. Studiul de caz…(abordarea unui
sector la alegere din România)
2. Ajutorul de stat și strategiile concurențiale. Studiu de caz…
3. Practicile anticoncurențiale în România. Studiul de caz …
4. Poziții de monopol în economia românească. Studiu de caz…
5. Poziții de cartel în economia românească. Studiu de caz…
6. Operațiuni de concentrări economice. Studiul de caz…
7. Formarea prețurilor de ofertă la societățile comerciale. Studiul de caz…

Disciplina: Strategii investiționale în afaceri

1. Politici şi strategii investiţionale la nivelul firmei…
2. Metode de evaluare a proiectelor de investiţii
3. Fundamentarea deciziei de investiţii și finanțare. Studiu de caz…
4. Eficiența economică a investițiilor firmei…
5. Strategii investiționale în afaceri din domeniul turismului. Studiu de caz…
6. Strategii investiționale în afaceri din domeniul comerțului. Studiu de caz…
7. Strategii investiționale în afaceri din domeniul serviciilor. Studiu de caz…

Disciplina: Introducere în economia generală – Facultatea de IMT

1. Rolul întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea activității economice
2. Concurența în economia de piață
3. Piața muncii și șomajului în Romania
4. Piața forței de muncă în județul Bihor
5. Inflația în România – dimensiuni și consecințe
6. Criza economică – cauze și efecte
7. Investițiile străine în România

Disciplina: ECONOMIA SERVICIILOR

1. Dezvoltarea serviciilor de protectie a mediului, în perspectiva dezvoltării durabile.
2. Servicii de telefonie mobila oferite de ………..
3. Servicii de telecomunicaţii oferite populatiei de ……..
4. Servicii de divertisment oferite de……..
5. Servicii publice oferite populaţiei de primaria………..
6. Calitatea serviciilor bancare oferite de banca…….
7. Servicii de asigurari oferite de ………….
8. Servicii de alimentatie publica oferite de ……..
9. Calitatea serviciilor de transport feroviar.
10. Calitatea serviciilor de transport local.
11. Serviciile de poştă şi curierat.
12. Prezent şi viitor în serviciile de sănătate
13. Serviciile şi timpul liber.
14. Seviciile de leasing
15. Selecţia personalului în cadrul societăţilor de servicii

LUCRARE DE LCIENTA MONEDA SI BANCI

 1. Analiza tehnică și Ipoteza Pietelor Eficiente
  2.Strategii de tranzactionare pe piețele financiare
  3.Inteligența artificială în finanțe
  4.Riscul și rentabilitatea acțiunilor
  5.Blockchain și criptomonede
  6.Tipare de evoluție intraday ale prețurilor acțiunilor
  7.Eficiența diversificării portofoliilor de active financiare
  8.Bule speculative
  9.Impactul sentimentelor investitorilor asupra prețurilor activelor financiare
  10.Integrarea informațiilor în prețurile activelor financiare
  11.Evaluarea performanței investițiilor în active financiare
  12.Ordine de tranzacționare și optimizarea tranzacțiilor speculative cu instrumente
  financiare
  13.Transmiterea rentabilității și riscului pe piețele financiare
  14.Managementul riscului de piață folosind instrumente financiare derivate
  15.Operatiuni de arbitraj
 2. Provocări actuale ale sistemelor bancare la nivel global;
 3. Intermedierea financiară nebancară versus intermedierea bancară: oportunități ,
 4. riscuri,perspective ;
 5. Factori determinanti ai eficienței și profitabilității în sistemul bancar românesc ;
 6. Concurența bancară și efectele antrenate la nivelul unui sistem bancar ;
 7. Evoluții ,provocări și perspective ale băncilor centrale în contextul actual ;
 8. Beneficii și riscuri ale prezenței băncilor străine în cadrul sistemelor bancare ;
 9. Motivații,efecte și riscuri ale ale fuziunilor și achizițiilor bancare;
 10. Reglementarea si supravegherea activității bancare:efecte asupra stabilității
 11. financiare ;
 12. Evoluții ale pieței ipotecare în corelație cu politica monetară;
 13. Politica monetară neconvențională și efecte asupra stabilității financiare;
 14. Incluziunea financiară :factori determinanți și posibilități de creștere ;
 15. Inflația și variabilele macroeconomice : evidențe pe cazul țărilor emergente ;
 16. Efecte ale migrației asupra performanței sistemelor bancare ;
 17. Factori determinanti ai evoluției criptomonedelor : evoluții, riscuri, perspective;

1.Abordări cantitative privind comportamentul de economisire al populației
2.Activitatea de creditare – factori determinanți și dinamică
3.Factori determinanți ai evoluției creditelor neperformante
4.Gradul de încredere în sistemul financiar-bancar: abordări calitative și cantitative
5.Analiză calitativă și/sau cantitativă privind gradul de bancarizare al populației
6.Indicatori de performanță a activității bancare
7.Criptomonede: oportunități, riscuri, factori de influență
8.Impactul digitalizării activității bancare asupra incluziunii financiare
9.Instituții financiare sustenabile: oportunități și provocări
10.Impactul fenomenului de migrație asupra economiei
11.Impactul fenomenului de migrație asupra sectorului financiar

1.Gestiunea riscului de credit.
2.Gestiunea riscului de rata a dobanzii.
3.Gestiunea riscului valutar.
4.Analiza strategiilor de politica monetara.
5.Metode de cuantificare a volatilității bursiere.
6.Cuantificarea asimetriei informaționale pe piața de capital.
7.Analiza procesul ii de „price discovery” pe pietele de capital europene.
8.Analiza factorilor determinanti ai profitabilitatii bancare.
9.Analiza factorilor determinanti ai creditelor neperformante

 1. Strategii actuale de politica monetară aplicate in cazul țărilor emergente
 2. Băncile centrale în contextul economic actual
 3. Țintirea inflației – ca strategie de politică monetară
 4. Strategii actuale de politică monetară
 5. Politica valutară a României şi implicaţiile asupra cursului valutar al leului.
 6. Riscul valutar si gestionarea lui la nivel microeconomic
 7. Piaţa valutară şi rolul acesteia în realizarea stabilităţii leului.
 8. Uniunea Monetară Europeană şi implicaţiile acesteia asupra ţărilor în curs de aderare.
 9. Politica monetară în condițiile ratei de dobândă zero
 10. Piața valutară și modalitățile de acoperire împotriva riscului valutar
 11. Dezvoltarea pieței creditului in economia românească
 12. Riscul de credit și gestionarea lui la nivelul unei instituții de credit
 13. Analiza stabilității unui sistem bancar
 14. Multiplicatorul monetar la nivelul unei economii
 15. Modele pentru fundamentarea regimului de tintire a inflatiei (prognoza de inflatie)
 16. Determinarea cursului real de schimb de echilibru (BEER sau altceva)
 17. Pass-through-ul cursului de schimb in indici de inflatie
 18. Mecanisme de transmisie a politicii monetare
 19. Determinarea unor masuri alternative pentru inflatia de baza (core)
 20. Pass-through-ul ratelor de dobanda in dobanzile bancare
 21. Efectul Harrod-Balassa-Samuelson
 22. Estimarea curbei Phillips in Romania
 23. Reguli optime de politica monetara (Taylor si nu numai)
 24. Determinarea nivelului asteptarilor de inflatie si a impactului acestora
 25. Estimarea unei ecuatii de cerere agregata in Romania
 26. Estimarea vitezei de convergenta la PPP si PPP generalizat
 27. Determinarea pozitiei politicii fiscale in cadrul mixului de politici economice (sold
 28. structural)
 29. Determinarea indicelui conditiilor monetare (MCI)
 30. Determinarea pibului de echilibru
 31. Estimarea legii lui Okun pentru Romania si implicatiile pentru piata muncii
 32. Cuantificarea randamentului asteptat utilizand modele multifactoriale
 33. Modele de estimare a volatilităţii activelor financiare
 34. Estimatori ai volatilitatii pe baza datelor cu frecventa inalta
 35. Măsuri ale riscurilor financiar-bancare
 36. Famillia modelelor VAR , masuri de gestiune a riscului
 37. Aplicaţii ale Teoriei Valorilor Extreme în Finanţe
 38. Strategii de hedging pe piata financiara
 39. Modele avansate de optimizare a portofoliilor de active financiare
 40. Optimizarea P/L prin algorithmic trading
 41. Formarea preţurilor şi concurența pe piaţa de capital
 42. Evaluarea performanţei fondurilor mutuale din România
 43. Evaluarea obligaţiunilor şi estimarea costului datoriilor
 44. Finanţe comportamentale şi decizia de investiţie
 45. Evaluarea derivativelor financiare de tip european
 46. Compararea performanţelor empirice ale modelelor de evaluare a derivativelor
 47. financiare
 48. Factori determinanţi ai creşterii economice

1.Riscurile în procesul creditării. Căi de prevenire şi de acoperire a acestora.
2.Performanţe bancare şi căi de creştere.
3.Gestiunea eficientă a operaţiunilor active.
4.Gestiunea eficientă a operaţiunilor pasive.
5.Analiza activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de profit şi pierderi.
6.Modele de gestionare a lichidităţii bancare.
7.Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora.
8.Inflaţia şi politici antiinflaţioniste.
9.Riscurile de rata a dobanzii si de curs de schimb si gestionarea lor.
10.Managementul performanţelor bancare.
11.Gestiunea instrumentelor şi modalităţilor de plată.
12.Rating-ul : modalitate de evaluare a riscurilor bancare.
13.Managementul riscurilor în activitatea băncilor de export-import.
14.Managementul riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani electronici.
15.Managementul riscurilor asociate relatiilor interbancare
16.Managementul operațiunilor de creditare

 1. Performanta versus risc in sistemul bancar romanesc
 2. Masurarea performantelor bancare ajustate la risc
 3. Planificarea si alocarea capitalului bancar
 4. Efectele crizei globale asupra sistemului bancar din Romania
 5. Managementul riscului ratei dobanzii in banci
 6. Planificarea lichiditatii bancare
 7. Managementul riscului de piata
 8. Managementul strategic al bilantului bancar
 9. Strategii alternative de politică monetară în tarile in tranzitie
 10. Tintirea directa a inflatiei in Romania
 11. Optiuni de politica monetara pentru Romania in procesul dezinflationist
 12. Regimuri de curs de schimb in tarile in tranzitie
 13. Strategii de politica monetara in procesul de adoptare a euro
 14. Politica de curs de schimb în România
 15. Tintirea directa a inflatiei vs. Tintirea agregatelor monetare
 16. Riscul de credit
 17. Utilizarea instrumentelor financiare derivate in managementul riscului
 18. Efectele crizei globale asupra tarilor din Europa Centrala si de Est
 19. Canale de transmisie ale crizei globale asupra economiei romanesti
 20. Adoptarea euro de catre Romania
 21. Estimarea cursului de schimb de echilibru in Romania
 22. Estimarea efectului Balassa-Samuelson in Romania
 23. Factori de influență ai cursului de schimb
 24. Factori de influență ai deficitului de cont current
 25. Determinarea cursului real de schimb
 26. Analiza corelatiei existente intre cursul de schimb și inflație
 27. Analiza corelatiei existente intre cursul de schimb si rata dobanzii
 28. Politica Monetară BNR
 29. Evaluarea și gestionarea riscului valutar
 30. Utilizarea instrumentelor derivate pe piața valutară/pe piața de capital
 31. Evaluarea acțiunilor
 32. 10.Gestiunea portofoliilor de active financiare

1.Modele de afaceri și profitabilitatea în domeniul bancar
2.Model simplificat de cuantificare a probabilității de nerambursare
3.Factori determinanți ai ratei creditelor neperformante
4.Evaluarea riscului de piață prin metoda Expected Shortfall
5.Factori determinanți ai primei de risc suveran
6.Evaluarea riscului operațional prin metoda distribuției pierderilor
7.Model simplificat de cuantificare a probabilității de stres bancar
8.Evaluarea lichidității la nivelul sistemului bancar
9.Factori determinanți ai evoluției gradului de intermediere bancară
10.Factori determinanți ai dinamicii creditării
11.Creditarea și creșterea economică

 1. Eficiența piețelor de capital și guvernanța corporativă
 2. Limitele arbitrajului pe piața de capital.
 3. Managementul riscului financiar
 4. Comportamentul investitorilor și fundamentarea deciziei de investiție
 5. Bulele speculative și așteptările raționale
 6. Impactul crizelor financiare asupra pieţelor emergente
 7. Evaluarea performantei fondurilor mutuale din Romania
 8. Factori determinanţi ai creşterii economice
 9. Bulele speculative şi crizele financiare
 10. Modele de evaluare a acţiunilor şi estimarea costului capitalului propriu
 11. Evaluarea obligaţiunilor şi estimarea costului datoriilor
 12. Optimizarea portofoliilor de active financiare
 13. Diversificarea internațională a portofoliilor de active financiare
 14. Relația rentabilitate-risc în analiza activelor financiare
 15. Strategii active de gestiune a portofoliilor
 16. Evaluarea derivativelor financiare. Opțiuni de tip european
 17. Evaluarea derivativelor financiare. Opțiuni de tip american
 18. Evaluarea derivativelor financiare. Opțiuni exotice
 19. Strategii de hedging pe piața financiară
 20. Compararea performanțelor empirice ale modelelor de evaluare a derivativelor
  financiare
 21. Modelarea riscului de credit
 22. Gestiunea riscului de rată a dobânzii
 23. Value-at-risk, măsură de gestiune a riscului
 24. Modelarea fenomenelor financiare extreme
 25. Instrumente financiare cu venit fix
 26. Finanțe comportamentale și decizia de investiție
 27. Factori determinați ai cursului de schimb
 28. Măsuri de lichiditate ale sistemului bancar

ECONOMIE 2022 LUCRARE DE LICENTA

1 Analiza lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii
2 Studiu privind performanţele financiare ale întreprinderii
3 Studiu privind ratele valorii de piaţă a întreprinderii
4 Analiza cash-flow-urilor întreprinderii
5 Analiză privind structura de finanţare a întreprinderii
6 Studiu privind politica de dividend la nivelul întreprinderii
7 Studiu privind riscurile întreprinderii
8 Diagnosticarea riscului de faliment la nivelul întreprinderii
9 Studiu privind cota efectivă de impozitare a profitului
10 Analiza factorilor determinanţi ai creşterii economice
11 Studiu privind impactul impozitelor asupra creșterii economice
12 Analiza impactului investițiilor străine directe asupra creșterii economice
13 Studiu privind impactul educației, cercetării, dezvoltării și inovării asupra creșterii econimice
14 Studiu privind influența tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor asupra creșterii economice
15 Studiu privind factorii de influenţă asupra inegalităţii veniturilor
16 Analiza factorilor determinanți ai datoriei publice
17 Studiu privind factorii determinanți ai încrederii în economie
18 Studiu privind eficienţa informaţională a pieţei de capital
19 Studii de eveniment pentru analiza rentabilităţii titlurilor financiare
20 Studiu privind modelul de piaţă al rentabilităţii şi riscului valorilor mobiliare
21 Studiu privind frontiera eficientă şi portofoliul cu varianţă minimă absolută
22 Studiu privind modelul Markowitz de diversificare a portofoliului de valori mobiliare
23 Studiu privind modelul CAPM de evaluare a activelor financiare
24 Studiu privind utilizarea modelelor Fama-French şi Arbitrage Pricing Theory pentru evaluarea
titlurilor financiare
25 Analiza impactului pieţei de capital asupra creşterii economice

1 Evaluarea şi selectarea proiectelor de investiţii
2 Amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale
3 Rezultatul net al întreprinderii – determinare, impozitare, repartizare
4 Aprecierea situatiei financiare a intreprinderii pe baza bilantului
5 Conţinutul, sfera, formele de manifestare şi metodele de combatere a evaziunii fiscale
6 Costul finanţării întreprinderii
7 Creditarea pe termen lung a investiţiilor şi eficienţa acestora
8 Determinarea profitului impozabil, impozitarea profitului şi repartizarea profitului net al
întreprinderii
9 Diagnosticul financiar al întreprinderii
10 Fiscalitatea întreprinderii (participarea întreprinderii la formarea fondurilor statului)
11 Impactul fiscalităţii asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii
12 Impozitul pe profit şi impozitul pe dividende
13 Optimizarea structurii de finanţare a întreprinderii
14 Performanţele financiare ale întreprinderii – apreciere şi factori de influenţă
15 Selectarea mijloacelor de finanţare a întreprinderii
16 Studiu privind amortizarea imobilizărilor şi influenţa acesteia asupra costurilor şi profitului
întreprinderii
17 Studiu privind creditarea bancară a unei întreprinderi
18 Studiu privind folosirea rateler financiare în aprecierea situaţiei

1 Analiza evoluției impozitelor directe la nivel… (național/european/OECD/BRICS)
2 Analiza evoluției impozitelor indirecte la nivel… (național/european/OECD/BRICS)
3 Analiza evoluției contibuțiilor sociale la nivel… (național/european/OECD/BRICS)
4 Trendul politicii fiscale la nivel…(național/european/OECD/BRICS)
5 Analiza evoluției cheltuielilor publice în domeniul … (se va alege un domeniu de analiză după o
discuţie preliminară cu coordonatorul ştiinţific)
6 Deficitul bugetar – prezent şi perspective ( analiză la nivel naţional, european sau internaţional)
7 Impozitul pe venitul din salarii – comparații la nivel (național/european)
8 Impozitul pe profit – comparații la nivel (național/european)
9 Evoluția fluxurilor de investiții străine directe la nivel (național/european/OECD/BRICS) și
creșterea economică

Aplicabilitatea practică a Finanţelor Comportamentale.Studii, aplicatii. Corelatii si cauzalitati,
analize statistice cu aplicabilitate practica.
2 Aplicaţii practice specifice pentru optimizarea procesului de alocare a activelor în cadrul
managementului investiţional individual eficient. Aspecte statistice.
3 Managementul investiţional raţional al portofoliilor în cadrul finanţelor personale.
Administrarea corelată a activelor şi pasivelor, analize statistice cu aplicabilitate practica
despre corelatii si cauzalitati intre managementul activ si performanta investitionala a
portofoliilor individuale si institutionale.
4 Dilema superiorităţii de randament investiţional a managementului activ al investiţiilor faţă de
cel pasiv. Aspecte empirice, studii statistice.
5 Macroeconomia crizei şi Finanţele comportamentale. Finanţele şi psihologia banilor în
contextul unei crize economice şi financiare. Statistici, aplicatii.
6 Finanţele comportamentale: în unele circumstanţe, pieţele financiare se pot dovedi ineficiente
informaţional si datorită influenţei factorilor psihologici. Controverse, studii, aspecte statistice.
7 Dilema investiţională a achiziţiei unei locuinţe versus închirierea uneia este una din cale mai
dificile opţiuni economice. Abordari practice, solutii ale finantelor comportamentale.
8 Piaţa de capital ca un indicator general al condiţiilor economice al perceptiei publicului
investitor. Corelatii si cauzalitati, analize statistice cu aplicabilitate practica
9 Premiile Nobel in Finantele Comportamentale. Cercetari empirice curente si de viitor. Noi
dezvoltari in domeniul cercetariilor finantelor comportamentale

1 Pensiile private facultative – complement sau alternativa de economisire?
2 Pensiile private obligatorii – alternativa fezabila a sistemului public de pensii?
3 Asigurarile de viata ca instrumente de economisire pe piata romaneasca
4 Managementul relatiei cu clienti pentru societatile de asigurari din Romania
5 Solutionarea daunelor in asigurarile auto
6 Managementul daunei in asigurarile de locuinta
7 Solutii fiabile de asigurare a locuintei in Romania.
8 Eficienta activitatii de brokeraj in asigurari
9 Managementul riscurilor in asigurari
10 Managementul riscurilor pentru asigurati
11 Asigurarile de raspundere in Romania- specificitate si aplicabilitate.
12 Regimuri de supraveghere in asigurari.
13 Politica de management de risc in cadrul unei companii.
14 Asigurarile de sanatate in contextul actual legal al sanatatii.
15 Asigurarile de animale pe piata din Romania
16 Asigurarile agricole in Romania

1 Analiza performanței financiare a unei companii.
2 Diagnosticul rentabilității unei firme.
3 Diagnosticul riscului unei firme.
4 Previziunea situațiilor financiare ale unei companii.
5 Gestonarea stocurilor si a relației cu clienții și furnizorii.
6 Finanțarea activității pe termen lung a unei companii.
7 Decizia de investiții.
8 Decizia de finanțare.Costul capitalurilor atrase.
9 Influența structurii capitalurilor proprii asupra valorii firmei.
10 Diagnosticul global al firmei/ planul de afaceri.
11 Bugetele instituțiilor publice.
12 Tipuri și metode de finanțare a instituțiilor publice.
13 Salarizarea în institutiile publice.
14 Achiziții publice – surse de finanțare și metode.
15 Investițiile în instituțiile publice.
16 Finanțări nerambursabile accesate de instituțiile publice.

 1. Impactul politicii fiscal asupra creșterii economice
 2. Analiza sustenabilității creșterii economice
 3. Impactul politicii fiscale asupra deficitului bugetar
 4. Analiza sustenabilității politicii fiscale
 5. Sustenabilitate fiscală versus optimizare fiscală
 6. Analiză comparativă a presiunii fiscale la nivel european
 7. Analiză comparativă a impozitului pe profit la nivel european
 8. Cota efectivă de impozitare a profitului
 9. Analiza evoluției pieței asigurărilor
 10. Analiza evoluției pieței asigurărilor obligatorii

1 Studiu privind structura de finanţare a întreprinderii
2 Analiza poziţiei financiare şi a echilibrului financiar al întreprinderii
3 Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii
4 Analiza cheltuielilor variabile şi a celor fixe la nivelul companiilor
5 Optimizarea gestiunii activelor şi pasivelor curente
6 Fundamentarea surselor proprii şi a costurilor de finanţare a întreprinderii
7 Analiza trezoreriei în cadrul tablourilor de fluxuri financiare
8 Analiza cash-flow-urilor întreprinderii
9 Fundamentarea deciziei de creditare pe termen scurt a întreprinderii
10 Previziunea trezoreriei la o societate comerciala
11 Diagnosticul financiar al întreprinderii în optica anglo-saxonă
12 Planificarea financiară a întreprinderii din perspectiva rotatiei capitalurilor
13 Analiza performanţelor întreprinderii pe baza sistemului ratelor financiare
14 Diagnosticul financiar al rentabilităţii şi al riscului la nivelul întreprinderii
15 Fundamentarea planului de finanţare pe termen lung
16 Analiza şi evaluarea riscurilor la nivelul întreprinderii
17 Studiu privind influenta guvernantei corporative asupra performanţei financiare
18 Abordări paralele privind impozitul pe venitul persoanelor fizice
19 Studiu privind obligaţia şi creanţa fiscală
20 Analiza presiunii fiscale la nivelul întreprinderii
21 Studiu privind impozitele directe la nivel macro şi microeconomic
22 Studiu privind impozitele indirecte şi impactul economico-social al acestora.
23 Studiu comparativ privind aşezarea şi perceperea impozitului pe profit în context european
24 Abordări paralele ale sistemelor fiscale europene
25 Studiu comparativ privind aşezarea şi perceprea TVA în diferite state ale lumii
26 Evaluarea patrimonială şi financiară a unei întreprinderii
27 Impactul fiscalităţii asupra rezultatelor financiare ale întreprinderii
28 Studiu privind evaziunea fiscală în context naţional şi internaţional
29 Leasing-ul – alternativă la sursele de finanţare pe termen lung a întreprinderii
30 Elaborarea şi fundamentarea bugetelor întreprinderii
31 Fundamentarea deciziei de investiţii la nivelul companiilor
32 Impactul politicii fiscale asupra resurselor bugetare
33 Paradisurile fiscale şi impactul acestora asupra fenomenului de evaziune fiscală
34 Abordări paralele privind impozitul pe profit versus impozitul pe venitul din activitati
independente.

 1. Analiza relatiei dintre cursurile valutare si cursurile actiunilor
 2. Posibilitati de arbitraj asupra ratelor dobanzilor
 3. Situatia actuala si perspectivele Bancilor Regionale de Dezvoltare
 4. Particularitati ale evolutiei pietelor financiare emergente
 5. Grupul Bancii Europene de Investitii: organizare, eficienta, implicatii
 6. Impactul ratelor dobanzilor asupra pietelor de capital
 7. Evolutii ale cursurilor actiunilor institutiilor financiare
 8. Utilizarea bazelor de date distribuite.
 9. Utilizarea bazelor de date orientate obiect.
 10. Distribuţia teritorială şi fluxurile financiar-contabile.
 11. Aspecte financiar-contabile implicate de vânzările prin Internet.
 12. Gestiunea stocurilor în comerţul electronic.
 13. Sistem pentru troc de servicii
 14. Baze de date multimedia pentru stiri de presa
 15. Audio si video ghid folosind tehnologia GPS

Datoria publica interna si externa;

 1. Cheltuieli publice pentru sanatate;
 2. Bugetul asigurarilor sociale de stat, principii si rolul asigurarilor sociale;
 3. Bugetul asigurarilor sociale de sanatate, principii si rolul asigurarilor sociale de sanatate;
 4. Bugetul public national – principii bugetare;
 5. Procesul bugetar – etapele si competentele institutionale;
 6. Particularitatile bugetelor locale;
 7. Bugetul Uniuni Europene – principii bugetare, procesul bugetar.
 8. Ameliorarea tratamentului fiscal in Romania in perioada de tranzitie, (impozitarea profitului);
 9. Impozitul fiscalitatii asupra structurii financiare si valoarea intreprinderii
 10. Problemática dublei impozitari a dividendelor

. Contabilitatea capitalurilor proprii.

 1. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung.
 2. Contabilitatea activelor imobilizate.
 3. Contabilitatea producţiei şi calculaţia costurilor.
 4. Contabilitatea circulaţiei mărfurilor cu ridicata.
 5. Contabilitatea circulaţiei mărfurilor cu amănuntul.
 6. Contabilitatea activităţii de construcţii.
 7. Contabilitatea producţiei agricole.
 8. Contabilitatea activităţii de transport interne şi internaţional.
 9. Contabilitatea creanţelor comerciale.
 10. Contabilitatea datoriilor comerciale.
 11. Contabilitatea importurilor de mărfuri.
 12. Contabilitatea exporturilor de mărfuri.
 13. Contabilitatea remunerării personalului.
 14. Contabilitatea impozitului pe profit.
 15. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată.
 16. Contabilitatea trezoreriei.
 17. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor.
 18. Contabilitatea operaţiunilor de leasing.
 19. Metoda globală de calculaţia costurilor de producţie.
 20. Calculaţia costurilor de producţie prin metoda pe faze, fără semifabricate.
 21. Calculaţia costurilor de producţie prin metoda pe faze, cu semifabricate.
 22. Avantaje şi dezavantaje ale metodei pe comenzi.
 23. Metoda THM şi avantajele sale în calculaţia costurilor.
 24. Metoda GP – metodă modernă de calculaţia costurilor de producţie.
 25. Particularităţi ale metodei standart-cost în calculul costurilor de proeucţie.
 26. Calculul costurilor parţiale prin metoda direct-costing.
 27. Avantajele şi dezavantajele metodei ABC de calculaţia costurilor.
 28. Controlul activiăţii de producţie prin intermediul costurilor.
 29. Externalizarea serviciilor de resurse umane – soluție alternativă la recrutare
 30. Planificarea strategică a resurselor umane
 31. Recrutarea in social-media a resurselor umane
 32. Metode moderne de recrutare şi selecție
 33. Selecția şi integrarea noilor angajați
 34. Angajamentul salariaților – motivație, satisfacție şi eficiență
 35. Evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților
 36. Motivarea şi recompensarea angajaților
 37. Strategii de motivare a angajaților
 38. Retenția de personal. Factori şi măsuri de loializare a angajaților
 39. Satisfacția la locul de muncă – forme şi factori de influență
 40. Conflictul la locul de muncă – strategii de prevenire şi soluționare
 41. Studiu comparativ al managementului resurselor umane în diverse țări europene
 42. Feedback-ul ca formă de evaluare a performanțelor angajaților
 43. Influența culturii naționale în managementul resurselor umane
 44. Dezvoltarea resurselor umane
 45. Evaluarea performanțelor echipei de lucru

M E D E L I C E N Ţ Ă / D I S E R T A Ţ I E

 1. Sistem informatic pentru evidenţa clienţilor şi a contractelor la un notariat;
 2. Gestiunea rezervărilor la nivelul unui complex hotelier;
 3. Sistem informatic pentru gestiunea activităţilor specifice unei firme;
 4. Sistem informatic integrat pentru gestiunea consultaţiilor într-o instituţie de învăţământ;
 5. Sistem informatic pentru gestiunea activităţii într-o firmă de curierat;
 6. Sistem informatic pentru gestiunea activităţii într-o firmă de catering;
 7. Sistem informatic pentru gestiunea activităţilor la nivelul unui departament al unei facultăţi;
 8. Sistem informatic pentru evidenta stocurilor într-un depozit;
 9. Temă propusă de studen
 10. Auditul intern şi frauda bancară.
 11. Auditul intern şi Guvernanţa corporativă în domeniul bancar
 12. Serviciile bancare electronice. Studii şi riscuri.
 13. Creditul şi riscurile aferente. Studiu de caz.
 14. Studii şi riscuri privind modalităţile de plasare a disponibilităţilor băneşti
 15. Studii şi riscuri privind cardurile bancare la băncile semnificative din România
 16. Creditarea persoanelor fizice la principalele bănci din România. Studii comparative
 17. Creditarea persoanelor fizice la bănci şi IFN-uri: Abordare comparativă
 18. Studiu privind creditul Prima casă în România şi alte ţări din U.E.
 19. Dinamica datoriei publice a României. Studiu de caz
 20. Elaborarea şi analiza bugetelor locale. Studiu de caz
 21. Fenomenul de evaziune fiscală
 22. Bugetul de Stat al României. Studiu privind veniturile şi cheltuielile
 23. Tehnici de persuasiune în vânzări.
 24. Mesajul electoral versus imagine personală în marketing politic.
 25. Impactul aderării României la U.E. asupra marketingului întreprinderilor.
 26. Studiul privind mediul de marketing al unei ţări străine.
 27. Fidelizarea consumatorilor – prioritate constantă.
 28. Sdtrategii de marketing pentru pătrunderea pe pieţele internaţionale.
 29. Manipularea sentimentelor în vânzări.
 30. Poziţionarea – cale de creştere a competitivităţii întreprinderii.
 31. Influenţa promotorului asupra actului de vânzare.
 32. Marketingul prin culoare.
 33. Posibilităţile de comercializare a unui produs pe pieţele internaţionale.
 34. Marketingul tactil.
 35. Sentimente inteligente şi sentimente stupide în marketingul politic.
 36. Tehnici de persuasiune şi manipulare în marketing.
 37. Diferenţe interculturale în percepţia produselor.
 38. Program de marketing pentru lansarea pe piaţă a unui produs.
 39. Planificarea strategică de marketing. Studiu de consulting pentru organizarea şi dezvoltarea societăţii ……….
 40. Analiza mediului de marketing.
 41. Strategii de dezvoltarea a pieţei actuale prin explorarea pieţei potenţiale.
 42. Metode de cercetare a modelelor de consum.
 43. Rolul politicii de produs în sporirea eficientă activităţii economice a firmei.
 44. Rolul politicii de distribuţie în sporirea eficientă activităţii economice a firmei.
 45. Rolul politicii de preţ în sporirea eficientă activităţii economice a firmei.
 46. Rolul politicii de comunicare în sporirea eficientă activităţii economice a firmei.
 47. Analiza mixului de marketing la întreprinderea ……….
 48. Aprecierea calităţii unui produs de către clienţi – atribute şi coeficienţi de importanţă.
 49. Analiza mediului de marketing al organizaţiei…
 50. Studierea conjuncturii pieţei…
 51. Marketing de gherilă: Studiu de caz,
 52. Strategia de marketing a organizaţiei…
 53. Strategia de piaţă a organizaţiei..
 54. Elaborarea mixului de marketing al organizaţiei…
 55. Elaborarea politicii de produs a organizaţiei…
 56. Percepţii ale consumatorilor referitoare la spoturile TV pentru produsul…
 57. Studiul imaginii produsului / serviciului / mărcii / întreprinderii … în rândul consumatorilor.
 58. Cercetare privind loialitatea consumatorilor mărcii…
 59. Cercetarea preferinţelor consumatorilor pentru…
 60. Strategia de marketing pentru…
 61. Modelarea şi simularea fenomenelor de marketing.
 62. Studiu percepţiilor tinerilor cu privire la…
 63. Studiul atitudinii consumatorilor cu privire la magazinele online.
 64. Studiul comportamentului …. în reţelele sociale online.
 65. Analiza mediului de marketing al firmei…
 66. Impactul activităţii de marketing în România. Studiu de caz.
 67. Lansarea pe piaţă a unui nou produs. Studiu de caz.
 68. Publicitate contextuală în mediul mobil. Studiu de caz.
 69. Marketing interpersonal prin social media. Studiu de caz.

LUCRARE DE LICENTA 2022 ADMINISTRAREA AFACERILOR

Piata cardurilor bancare – Studii de caz pe întreg sistem bancar românesc, pe o anumita banca, comparativ cu alte tari
(variante )

 1. Maketing-ul produselor si serviciilor bancare – Studiu de caz la banca ….
  3 Gestionarea resurselor bancare – Studiu de caz la banca …..
  4 Performantele bancare si metode de crestere a acestora – Studiu de caz;
  5 Tehnici, instrumente si metode de acoperire a riscurilor bancare-Studiu de caz;
 2. Gestionarea activelor si pasivelor bancare.
 3. Implicaţiile Basel II asupra gestionării riscurilor bancare ;
 4. Intocmirea planului de credite si determinarea indicatorilor de profitabilitate . Studiu de caz;
 5. Managementul depozitelor bancare şi modalităţi de asigurare şi reasigurare a acestora la banca…..
 6. Previzionarea şi gestionarea crizelor bancare ;
 7. Analiza riscurilor şi prudenţa bancară la banca… . .
 8. Strategii de marketing aplicate de banca………….
 9. 13 Modalităţi de îmbunătăţire a produselor şi serviciilor bancare în vederea creşterii profitabilităţii băncii………
 10. Analiza financiară a activităţii bancare pe baza bilanţului şi a contului de rezultate. Studiu de caz;
 11. Politica monetară şi de credit a Băncii Naţionale a României şi rolul acesteia în stabilizarea economică ;
 12. Rolul sistemului bancar din România în reluarea creşterii economice. Studiu de
 13. caz: criza financiară şi evaluarea riscurilor.
 14. Managementul riscurilor asociate activităţilor bancare cu carduri şi bani
 15. electronici. Studiu de caz la Banca …..
 16. Evoluţii ale sistemului bancar din România după aderarea la Uniunea Europeană.
 17. Studiu de caz: evoluţii macroeconomice şi situaţia sistemului bancar după
 18. aderarea României la Uniunea Europea.
 19. Analiza si gestionarea riscului de creditare pe modelul unui credit acordat
 20. persoanelor juridice pentru desfasurarea activitatii de productie.
 21. Principii si reguli de creditare a clientilor persoane fizice de catre banci.
 22. Evolutii economice si financiare internationale;
 23. Stabilitatea financiara si politicile macroprudentiale.
 24. Piata imobiliara rezidentiala si comerciala;
 25. Instrumente macroprudentiale implementate pentru mentinerea stabilitatii financiare;
 26. Masuri globale de combatere a cuzelor crizei economice in Europa;
 27. Dezvoltarea capacităţii anticipative prin explorarea configuraţiilor cauzale (QCA)
 28. Strategii de consolidare a identităţii organizaţionale prin monitorizarea transferului de cunoştinţe
 29. Arhitecturi conceptuale de ameliorare a capacitaţii anticipative a managementului
 30. Mobilizarea bazei metodologice cantitative si calitative in contextul managementului cunoştinţelor
 31. Evaluarea eficienţei sistemului informaţional de suport al deciziei strategice
 32. Managementul strategic al resurselor intangibile
 33. Evaluarea capacitaţii de răspuns a managementului la oportunităţile de parteneriat in spaţiul concurenţial
 34. Extragerea de cunoştinţe din ratinguri comparative pe durata de viaţă a clienţilor
 35. Descoperirea de tipare comportamentale şi profilajul organizaţional
 36. Identificarea soluţiilor de ameliorare a asistenţei decizionale
 37. Adoptarea instrumentelor de optimizare a capacitaţii de învăţare organizaţională
 38. Proiectarea practicilor manageriale adaptate evoluţiei anticipate a organizaţiei
 39. Explorarea factorilor cauzali cu rol precursor in poziţionarea strategica a firmei
 40. Valorificarea eterogenităţii cauzale în reconfigurarea organizaţionala
 41. Alocarea resurselor strategice în contextul dinamicii avantajului competitiv
 42. Soluţii arhetipale multidimensionale in managementul organizaţiilor complexe
 43. Rolul Sistemelor de Market Intelligence in ameliorarea deciziei informate de marketing strategic
 44. Analiza şi capturarea oportunităţilor cu rol cheie in profilarea portofoliului strategic
 45. Proiectarea strategiilor de nişă prin anticiparea diferenţierii celei mai favorabile
 46. Valorificarea interacţiunii dintre organizaţie si experienţa clientului
 47. Capitalizarea avantajelor instrumentelor de e-learning in managementul performant
 48. Rolul parteneriatelor de negociere a deciziei strategice in contextul sustainable supply chain
 49. Prospectare şi targeting prin validarea surselor de informaţii in ecosistemul stakeholderi-lor organizaţionali
 50. Consolidarea reputaţiei in Marketing teritorial prin strategii de poziţionare identitară
 1. Managementul relaţiilor cu clienţii (studiu de caz: firma ……..)
 2. Strategii de atragere şi fidelizare a clienţilor aplicate de firma ……
 3. Gestiunea nemulţumirilor clienţilor – componentă de bază a unui proiect CRM
 4. Managementul performanţei unui proiect prin metoda Balanced Scorecard
 5. Analiza strategiilor CRM aplicate în domeniul FMCG/lanţuri de retail
 6. Managementul dezvoltării unei afaceri (studiu de caz: firma ….)
 7. Proiectarea unui plan pentru iniţierea unei noi afaceri
 8. Managementul activităţilor de distribuţie (studiu de caz: firma ….)
 9. Managementul activităţilor de promovare (studiu de caz: firma ….)
 10. Dezvoltarea abilităţilor decizionale prin intermediul simulărilor manageriale / de marketing
 11. Gestiunea informatizată a unui proiect în domeniul ………
 12. Analiza profilului cultural al unei companii pe baza unei platforme on-line de inteligenţă culturală
 13. Analiza comparativă a unor website-uri concurente pe baza unor instrumente specifice de marketing on-line
 14. Strategii de creştere a notorietăţii mărcii ….. în mediul on-line
 15. Promovarea unui brand prin intermediul reţelelor sociale
 16. Rolul inteligenţei colaborative în crearea de comunităţi de practică dedicate antreprenoriatului web
 17. Managementul afacerilor pe Internet (studiu de caz: ……)
 18. Culturi colaborative în mediul on-line
 19. Sisteme inteligente de învăţare organizaţională
 20. Promovarea resurselor de inteligenţă competitivă prin intermmediul portalurilor web
 21. Managementul identităţii unui brand în mediul on-line
 22. Diferenţe culturale în abordarea strategiilor CRM ale unei companii multinaţionale
 23. Tehnici de analiză a datelor de marketing prin intermediul sistemelor de Marketing Intelligence
 24. Influenţa factorilor culturali asupra designului website-urilor companiilor multinaţionale
 25. Proiectarea şi organizarea unei campanii de marketing on-line
 26. Influenta reclamelor asupra comportamentului consumatorului
 27. Piata produselor alimentare – analiză comparativă a reclamelor pentru mărci si perceptia consumatorilor
 28. Noi abordări privind construirea si gestionarea identitătii organizatiei
 29. Mărcile românesti – studiu comparativ privind perceptia consumatorilor
 30. Noi provocări pentru industria publicitară – relansare si rebraning –
 31. Rolul publicitătii în formarea si educarea opiniei consumatorilor
 32. Analiza procesului de comunicare la nivelul organizatiilor
 33. Comportamentul organizational al companiilor moderne
 34. Rolul relatiilor publice la cresterea eficientei comunicării organizatiilor
 35. Rolul managementului preventiv în organizatiile moderne
 36. Analiza fenomenului responsabilitătii sociale în mediul de afaceri românesc/ local
 37. Relatiile publice – între traditie si modernitate, profesionalism si pragmatism
 38. Căi si mijloace de îmbunătătire a imaginii organizatilor
 39. Tehnici de promovare a mărcilor românesti pe piata internatională
 40. Strategii de comunicare pentru firmele romanesti
 41. Managementul reputatiei corporatiste
 42. Managementul situatiilor de criză
 43. Folosirea instrumentelor de Relatii Publice pentru promovarea imaginii firmei
 44. Noi posibilităti de valorificare a instrumentelor de marketing
 45. Industria publicitară românescă – prezent si perspective
 46. Impactul Televiziunii asupra publicului/ copiilor
 47. Analiza mix-ului de marketing in cadrul unei firme de servicii
 48. Valorificarea oportunitătilor oferite de Internet în promovarea firmei
 49. Proiectarea campaniilor de Relatii Publice
 50. Analiza capitalului de imagine al Românie si identificarea de noi posibilităti de promovare
 51. Proiectarea unei campanii integrate de comunicare pentru promovarea unei locatii turistice
 52. Strategii de marketing pentru cresterea eficientei activitătii firmei
 53. Rebranding-ul – noi tendinte pe piata românească
 54. Analiza comportamentului consumatorului si lansarea mărcii X pe piata natională
 55. Criza de imagine si rolul tehnicilor de comunicare în redefinirea pozitiei pe piată
 56. Rolul CSR in promovarea valorilor organizatiilor
 57. Analiza politicilor de responsabilitate sociala corporatista in noul context socio-economic
 58. Modele de CSR aplicabile firmelor romanesti
 59. Utilizarea serviciilor REST in dezvoltarea sistemelor software distribuite.
 60. Dezvoltarea unei platforme e-learning folosind servicii WCF
 61. Dezvoltarea aplicatiilor web de comert electronic folosind frameworkul ANGULAR
 62. Studiu de caz privind analiza eficientei diferitelor tehnologii de securizare a retelelor de calculatoare
 63. Dezvoltarea unei solutii informatice pentru departamentul de resurse umane al unei companii folosind WCF si servicii REST
 64. Utilizarea algoritmilor de tip “machine learning” in cadrul sectorului bancar
 65. Utilizarea limbajelor moderne de programare Python, R, C# in cadrul unui sistem de management al cunostintelor
 66. Utilizarea tehnologiilor de tip “clustering” in vederea obtinerii de cunostinte referitoare la clientii unei companii

STIINTE ECONOMICE 2022

 1. Analiza mixului de marketing la firma …
 2. Aspecte teoretice şi practice privind activitatea de marketing a firmei
 3. Marketing comparat pe piaţa de retail / în comerţul din România
 4. Marketing pe internet / Marketing online
 5. Social Media Marketing
 6. Politici de marketing pe piaţa serviciilor de … (telefonie mobilă / transport /
  bancare / turistice etc.)
 7. Publicitatea la televiziune / radio
 8. Analiza pieţei româneşti a publicităţii
 9. Politici de marketing ale firmei. Studiu de caz firma…
 10. Analiza publicităţii pe internet în România
 11. Persuasiunea și manipularea în marketing și vânzări
 12. Piaţa serviciilor de …(telefonie mobilă / transport / …)
 13. Marketing şi comunicare în turism prin reţele sociale
 14. Marketingul destinaţiei turistice
 15. Creşterea competitivităţii unei destinaţii turistice prin brand şi branding
 16. Imaginea şi brandul destinaţiei turistice
 17. Strategii de marketing pentru dezvoltarea turismului cultural / balnear / religios /
 18. rural
 19. Dezvoltarea şi promovarea turismului rural românesc
 20. Promovarea turismului rural românesc – factor al dezvoltării economice durabile
 21. Analiza particularităţilor activităţii de marketing în cadrul unei firme prestatoare
 22. de servicii
 23. Strategii de promovare a turismului românesc pe piaţa turistică internaţională
 24. Marketing comparat în turism
 25. 2
 26. Strategii de marketing ale firmelor de turism din România / Republica Moldova /
 27. Ucraina / Federaţia Rusă / oraşul Suceava / Vatra Dornei / Câmpulung
 28. Moldovenesc / judeţul Suceava / judeţul Botoşani / judeţul Neamţ
 29. Promovarea turismului cultural în România
 30. Mixul de marketing în cadrul unităţii de cazare / agenţiei de turism
 31. Promovarea turistică a judeţului Suceava / zonei (a brandului) Bucovina
 32. Mixul de marketing în cazul produsului turistic „Bucovina”
 33. Strategii de marketing în turismul din judeţul Suceava
 34. Piaţa turistică a judeţului Suceava
 35. Dezvoltarea şi promovarea turismului din oraşul Suceava
 36. Strategii de marketing pentru promovarea turistică a cetăţilor medievale Suceava,
 37. Hotin şi Soroca
 38. Dezvoltarea şi promovarea turismului balnear
 39. Piaţa turistică românească
 40. Particularităţi ale pieţei turistice a Asiei / Uniunii Europene / Federaţiei Ruse /
 41. Statelor Unite ale Americii
 42. Studiu comparativ privind piaţa turistică a Chinei / Japoniei /Coreei
 43. Mixul de marketing în turismul rural românesc
 44. Dezvoltarea şi promovarea turismului în Republica Moldova / regiunea Cernăuţi /
 45. Federaţia Rusă
 46. Dezvoltarea şi promovarea turismului în zona Dorna / Câmpulung Moldovenesc /
 47. Gura-Humorului / Suceviţa / Maramureş / Neamţ etc.
 48. Promovarea brandului Vatra Dornei
 49. Dezvoltarea şi promovarea turismului în Regiunea de Nord-Est a României
 50. Activitatea de marketing a centrelor de informare turistică şi a asociaţiilor
 51. regionale de promovare turistică
 52. Publicitatea în turism
 53. Marketing online în turism
 54. Marketingul unității de cazare. Studiu de caz Hotelul…
 55. Promovarea online în turism
 56. Promovarea online a turismului din Bucovina /Neamţ / Botoşani – Crearea unui
 57. ghid turistic on line
 58. Social Media Marketing în turism
 59. Turismul religios în România
 60. Strategii şi politici de marketing în turism
 61. Branding şi rebranding de ţară. Studii de caz: China, România, Republica
 62. Moldova, Rusia etc.
 63. Brandul de turism al României
 64. Branding şi competitivitate în turismul românesc
 65. Promovarea brandurilor turistice
 66. Brandul turistic al regiunii …
 67. Studiu comparativ privind marketingul destinaţiilor turistice (Italia, Grecia,
 68. Spania, Franţa, Irlanda, Marea Britanie, China, Japonia, India, Federaţia Rusă,
 69. Statele Unite ale Americii etc.)
 70. Activitatea de marketing a Centrului de informare şi marketing turistic Bucovina
 71. şi a Clubului Voiaj
 72. Marketing pentru un turism responsabil
 73. Marketingul ONG-urilor / organizaţiilor nonprofit
 74. Agenţia de marketing
 75. Brand, branding şi rebranding
 76. Branduri regionale şi globale
 77. Politica de promovare la compania …
 78. Planul de marketing al firmei. Studiu de caz …
 79. Piaţa de publicitate în judeţul Suceava
 80. Aspecte privind marketingul spaţiilor de vânzare şi merchandisingul
 81. Facebook – instrument de marketing online
 82. Activitatea de marketing a firmelor din domeniul: hotelier / transport / telefonie
  mobilă / agențiilor de turism / turismului rural etc.
 83. Particularităţi ale activităţii de marketing pe din Republica Moldova / Ucraina
 84. Marketing comparat de ţară. Studiu de caz: Republica Moldova / Ucraina / Grecia
  / Turcia / China / Japonia / Australia / Elveţia / Israel / Egipt
 85. Marketing educaţional
 86. Particularităţi şi tendinţe în marketingul universitar. Studiu de caz: Promovarea
  ofertei educaţionale a Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
 87. Cercetarea de marketing. Studiu de caz vizând activitatea de marketing a firmelor
  concurente din acelaşi domeniu: