Comunicare si Relatii Publice

Echipa Licenta de Zece realizeaza lucrari de licenta, masterat, doctorat la comanda. Comanda o lucrare din domeniul comunicarii si relatiilor publice. Iata cateva exemple de teme de lucrari de licenta pentru specializarea comunicare si relatii publice:

ADMINISTRATIE PUBLICA 2022 SI DREPT

1 Dreptul copilului la sanatate si bunastare
2 Tutela-masura de protectie alternativa
3 Dreptul copilului la libera exprimare
4 Principiile protectiei copilului
5 Analiza principiului protectiei interesului superior al copilului

OBLIGAȚIA DE INFORMARE A SALARIATULUI. ANALIZA COMPARATIVA
INTRE DREPTUL UNIONAL ȘI CEL NAȚIONAL
2 SALARIZAREA ÎN DOMENIUL PUBLIC. ACTUALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE.
3 RISCURILE PROFESIONALE ȘI NOILE TEHNOLOGII CARE INFLUENȚEAZA
RAPORTUL JURIDIC DE MUNCA
4 EXAMENUL MEDICAL – ROL ȘI IMPORTANȚA IN CADRUL RAPORTULUI
JURIDIC DE MUNCA
5 MUNCA PRIN AGENT DE MUNCA TEMPORARA. PREZENT ȘI VIITOR

Garanții ale supremației Constituției
2 Specificul principiilor și normelor constituționale
3 Interferența dintre principiile constituționale ale proporționalității și egalități
4 Analiză de jurisprudență privind principiul constituțional al liberului acces la justiție
5 Restrângerea exercițiului unor drepturi . Garanții constituționale
6 Analiză de jurisprudență constituțională privind garantarea dreptului fundamental la
propietate privată
7 Funcția legislativă a Parlamentului . Doctrină și jurisprudență constituțională
8 Procedura excepției de neconstituționalitate. Doctrină și jurisprudență
9 Raportul dintre principiile supremației Constituției și al priorității Dreptului Uniunii
Europene
10 Proceduri de control parlamentar . Aspecte de jurisprudență constituțională


6 PRINCIPIILE SISTEMULUI DE PENSII PUBLICE
7 DREPTUL LA PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA
8 DREPTUL LA PENSIE DE INVALIDITATE
9 PROTECȚIA JURIDICĂ A MATERNITĂȚII
10 INDEMNIZAȚIA DE ȘOMAJ – ASPECTE NORMATIVE ȘI SOCIALE

1 Acţiunea in timp a normei juridice
2 Acţiunea in spatiu si asupra persoanelor a normei juridice
3 Faptul juridic- premisa a raportului juridic
4 Precedentul judiciar de interpretare in sistemul de drept românesc
5 Sistemele de drept în Asia orientală
6 Realizarea dreptului
7 Prezumtiile si fictiunile juridice – ca procedee speciale ale tehnicii legislative
8 Tehnica elaborării actelor normative nationale
9 Tehnica redactării actelor normative ale Uniunii Europene
10 Sistemul de drept romano-germanic
11 Sistemul de drept religios
12 Sistemul de drept anglo-saxon

NULITATEA ADOPTIEI
2 OBLIGATIA DE INTRETINERE
3 REGIMUL MATRIMONIAL IN DREPTUL ROMAN
4 BUNURILE SOTILOR
5 ACTELE DE STARE CIVILA
6 EFECTELE CASATORIEI
7 CERINTELE LEGALE PENTRU INCHEIEREA ADOPTIEI
8 EFECTELE ADOPTIEI
9 SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA INDATORIRILOR PARINTESTI
10 DREPTURILE SI INDATORIRILE PARINTESTI

Organizaţia publică în context european
2 Leadershipul în organizaţia publică
3 Motivaţia între teorie şi practică
4 Decizia în organizaţia publică
5 Influenţa mediului extern asupra performanţei organizaţiei publice
6 Recrutarea şi selecţia resurselor umane în administraţia publică
7 Evaluarea resurselor umane în administraţia publică
8 Modalităţi de perfecţionare a resurselor umane în administraţia publică
9 Rolul managementului resurselor umane în societatea contemporană
10 Resursa umană – resursă fundamentală a organizației moderne
11 Resursele umane în organizaţia…….. …( se va personaliza cu organizația aleasă)
12 Recrutarea şi selecţia resurselor umane în …( se va personaliza cu organizația aleasă)
13 Evaluarea resurselor umane în …. …( se va personaliza cu organizația aleasă)
14 Modalităţi de perfecţionare a resurselor umane
15 Modalităţi de eficientizare a serviciului public….(se va particulariza pentru oricare din
tipurile de servicii cunoscute
16
Analiza proceselor de realizare şi furnizare de servicii publice de către instituţia publică
în care lucraţi şi propuneri de îmbunătăţire.
17
Locul şi rolul serviciilor în dezvoltarea economico-socială a României
18
Fenomenul non-calitate în servicii, cauze și prevenirea acestuia
19
Rolul angajaților – garanția peroformanței în domeniul serviciilor
20
Asigurarea satisfacției consumatorului de servicii